Gabrijel Stupica, Miza z igračkami

author: Sergej Kapus, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO), Univerza v Ljubljani
published: June 5, 2014,   recorded: May 2014,   views: 6196
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

»Pobuda za vse te mize z deklicami ali z lutkami«, pravi Gabrijel Stupica, »je bil otrok z igračami, z vso tisto drobnarijo in šaro, ki se zbira okrog otroka. Opazoval sem zbirko predmetov in odkrival fantastične igre naključja: kako so se vse te igrače razporejale po nam, odraslim, neznanih pravilih igre. Tu sem videl motiv, ki se mi je zdel vreden, da ga naslikam.« Miza z igračkami zastavlja dva nasprotna mehanizma, toda le tako, da delujeta hkrati in si delita isto prizorišče. Toda vstop v sliko, ki predpostavlja, da pravila strukture vseskozi preči igra naključij, je Stupici neizbežno razkril, da se slika udejanja okoli sebi lastne nemožnosti, da bi postala v sebi zaprta in sklenjena. Slikar je vseskozi pozoren na zdrs znakov, disfunkcijo v slikovni govorici, ki pa je ni mogoče zakoličiti, odpraviti. In prav odklon, ki iztirja pravila, in ki hkrati preči konkretno vidnost, je vrzel, če uporabim znamenito Lacanovo formulacijo, ki se 'ne neha ne zapisovati'. Tematizacija naključja kot pogoja, skozi katerega se struktura slike šele udejani, je jasno razkrila, da je struktura slike v sebi ne-cela, ne-vsa, da je preplet oziroma mreža razporeditev znakov na platoju mize in povezav med njimi odprta, neuokvirjena, spremenljiva in vselej nedokončana.

Sergej Kapus

See Also:

Download slides icon Download slides: umetnina_kapus_miza_z_igrackami_01.pdf (3.4 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: