Event: Conferences » Other » Urbanistični inštitut Republike Slovenije: Javna predavanja 2007 - Ljubljana Urbanistični inštitut Republike Slovenije: Javna predavanja 2007 - Ljubljana

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

UIRS '07 - Ljubljana   

Urbanistični inštitut Republike Slovenije: Javna predavanja 2007 - Ljubljana

Urbanistični inštitut RS - je osrednja slovenska znanstveno raziskovalna ustanova s področja planiranja in urejanja prostora ter sorodnih disciplin. Ustanovljen je bil z odlokom Izvršnega sveta Ljudske skupščine Republike Slovenije, dne 24. maja 1955. Od leta 1962 je inštitut neodvisna raziskovalna ustanova, katere dejavnosti obsegajo raziskovalne in razvojne naloge. Vlada Republike Slovenije je 25. februarja 1993 Urbanistični inštitut Republike Slovenije preoblikovala v javni raziskovalni zavod.

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: