Prihodnost oblačenja

moderator: Miha Žorž, RTV SLO
author: Marija Kosec, Odsek za elektronsko keramiko, Institut "Jožef Stefan"
author: Franci Debelak, Predilnica Litija d.o.o.
author: Gabrijela Fužir Bauer, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru
author: Petra Forte Tavčer, Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
produced by: RTV SLO
published: May 15, 2012,   recorded: October 2010,   views: 2972
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Znanost preveva vse pore našega življenja in tako v oddaji spoznamo, kako znanost vpliva tudi na oblačenje. Ali nas bodo oblačila v prihodnosti varovala samo pred mrazom ali še čim drugim, kako si tudi oblačilna industrija čedalje bolj prizadeva biti ekološka in kaj so »pametne tekstilije«?

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: