Jedrska (ne)varnost

moderator: Miha Žorž, RTV SLO
author: Andrej Stritar, Uprava Republike Slovenije za Jedrsko Varnost, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije
author: Leon Cizelj, Odsek za reaktorsko tehniko, Institut "Jožef Stefan"
author: Bogdan Pucelj, Služba za varstvo pred ionizirajočim sevanjem, Institut "Jožef Stefan"
author: Tinkara Bučar, Služba za varstvo pred ionizirajočim sevanjem, Institut "Jožef Stefan"
author: Gregor Omahen, Elektroinštitut Milan Vidmar
produced by: RTV SLO
published: May 15, 2012,   recorded: April 2011,   views: 3521
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Iz zadnjih dogodkov na Japonskem so se tudi znanstveniki veliko naučili. V studiu bomo osvetlili nekatere najbolj zanimive ugotovitve ter se vprašali, kaj te pomenijo za varnost nuklearke v Krškem, ki tudi stoji blizu tektonske prelomnice. V Sloveniji imamo okoli 1.300 virov ionizirajočega sevanja v naravi, industriji in medicini. Spoznali bomo, kdaj je to sevanje koristno in kdaj ne. Preverili bomo, kako potekajo terenske meritve sevanja in če je pri nas že mogoče zaznati sledove radioaktivnih elementov z Japonske.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: