Genetske raziskave živali

moderator: Anja Čuček
moderator: Matic Jerman, RTV SLO
author: Tomaž Skrbinšek, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
author: Elena Bužan, Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem
author: Valerija Zakšek, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
produced by: RTV SLO
published: May 15, 2012,   recorded: October 2011,   views: 3495
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Genetika je zagotovo ena najhitreje razvijajočih se vej znanosti v tem tisočletju. Kako tudi ne, ko pa lahko recimo le iz vzorcev dlake, sline ali iztrebkov izvemo marsikaj tudi o živalih, ki živijo prosto v naravi. Molekularna genetika v marsičem dopolnjuje tradicionalne metode spremljanja živalskih populacij in stanja v naravi. Cilj varstvene genetike je predvsem ohranjanje živalskih vrst, prilagodljivo upravljanje in nadzor nad njimi, hkrati pa znanstveniki s pomočjo genetskih raziskav odkrivajo tudi številne nove živalske vrste.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: