Psihoanalitični pogled na sanjanje in sanjarjenje pri otroku

author: Lilija Varjačič Rajko
published: April 18, 2018,   recorded: March 2018,   views: 528
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Fokus psihoanalitičnega razumevanja otroških sanj se v zadnjem času premešča od interpretiranja simbolnih vsebin sanj k preučevanju zmožnosti za sanjanje in sanjarjenje, le-to pa je povezano z razvojem mišljenja in torej simbolizacijo. Otrokova mati k otrokovi sposobnosti za simbolizacijo prispeva s tem, ko kontejnira otrokove arhaične čustvene in miselne vsebine in jih zanj predela v simbolne, torej manj grozeče in lažje sprejemljive elemente.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: