Tanja Drobnič
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife


Lectures:

lecture
flag Poslovilni nagovor
as author at  Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija),
358 views
  lecture
flag Uvodni nagovor
as author at  Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija),
372 views
lecture
flag Predstavitev bilateralnih gospodarskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Kazahstan in programa gospodarskega obiska iz Kazahstana
as author at  Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija),
539 views
  opening
flag Pozdravni nagovor
as organizer at  Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija),
892 views
summary
flag Poslovilni pozdrav
as moderator at  Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija),
991 views
  lecture
flag Predstavitve slovenskega poslovnega in investicijskega okolja
as author at  Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija),
917 views
introduction
flag Nagovor
as moderator at  Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija),
975 views
  lecture
flag Poslovilni nagovor
as organizer at  Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija),
1222 views
introduction
flag Predstavitev častnih konzulov
as organizer at  Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija),
1105 views
  lecture
flag Pozdravni nagovor
as organizer at  Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija),
1192 views
promotional video
flag Promocijski video AzPromo
as organizer at  Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija),
1187 views
  opening
flag Otvoritveni pozdrav
as organizer at  Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija),
1158 views
lecture
flag Bilateralni ekonomski odnosi med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo s poudarkom na regiji Jaroslavelj
as author at  Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija),
1976 views
  lecture
flag Otvoritveni nagovor
as author at  Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija),
1915 views
lecture
flag Predstavitev bilateralnih ekonomskih odnosov med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo
as author at  Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija),
2769 views
  summary
flag Podpis memoranduma o povezovanju podjetij SBA - Slovene Business Alliance
as moderator at  Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija),
2308 views
lecture
flag Predstavitev podpornih aktivnosti agencije SPIRIT Slovenija za prodor na trg Azerbajdžana v letu 2013 ter povezane skupine podjetij SBA - Slovene Business Alliance
as author at  Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija),
2769 views
  opening
flag Uvodni nagovori in predstavitev
as moderator at  Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija),
together with: Boštjan Skalar, Marjan Hribar, Azar Khuduyev, Ivan Bašin,
3815 views
lecture
flag Presentation of bilateral economic relations between Slovenia and Portugal
as author at  Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija),
3065 views