Project: SZKO - Slovensko združenje za kakovost in odličnost SZKO - Slovensko združenje za kakovost in odličnost

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 

Recent Events more...

20. letna konferenca SZKO 2011: Kakovost včeraj, danes, jutri

20. letna konferenca SZKO 2011: Kakovost včeraj, danes, jutri

V sklopu evropskega tedna kakovosti v začetku novembra SZKO vsakoleto organizira dvodnevno strokovno srečanje z naslovom Konferenca kakovosti. Na dogodku ...

19. letna konferenca Slovenskega združenja za kakovost in odličnost (SZKO) 2010

19. letna konferenca Slovenskega združenja za kakovost in odličnost (SZKO) 2010

V sklopu evropskega tedna kakovosti Slovensko združenje za kakovost in odličnost vsako leto v začetku novembra organizira dvodnevno strokovno srečanje ...

 

SZKO - Slovensko združenje za kakovost in odličnost

Poslanstvo

Pomagati razvoju državljanov in organizacij v Sloveniji s sodobnimi načeli kakovosti in odličnosti in uveljavljati kakovost in odličnost razmišljanja v vse sfere, v vsakega državljana. Prizadevamo si za uveljavljanje vrednot sodelovanja, dela, znanja, odgovornosti, spoštovanja različnosti, predvsem pa veselja do življenja!

Vizija

Biti med najbolje organiziranimi združenji v Sloveniji in Evropi; postati združenje, ki bo izpolnjevalo vse zahteve odjemalcev; podjetniško samostojno uspeti v prodaji storitev izobraževanja, podpora organiziranju civilne družbe, državljanska vzgoja.

Vrednote

Delovati skladno z doktrino kakovosti in odličnosti: s sodelovanjem na temelju odprtosti in odgovornosti, s strokovnostjo, s spoštovanjem dostojanstva posameznika, z zaupanjem in zagotavljanjem enakopravnosti, s spoštovanjem raznolikosti kot vira inovacij in ustvarjalnosti.