Event: Academic Organisations » Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani » 58. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Branje v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2022 58. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Branje v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2022

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

SSJLK 2022 - Ljubljana   

58. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Branje v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2022

58. seminar slovenskega jezika, literature in kulture se posveča branju: zapletenemu (meta)kognitivnemu procesu, ki terja čutno, čustveno, domišljijsko, miselno in vrednotenjsko vpetost. Branje umetnostnih, pa tudi neumetnostnih, starejših in sodobnih, tiskanih in elektronskih besedil osvetljujemo kot slušno, spoznavno, pomenotvorno, kritično, (po)ustvarjalno, informativno, eskapistično in razvedrilno dejavnost.

Categories

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: