Event: Academic Organisations » Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani » 55. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: 1919 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2019 55. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: 1919 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2019

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

SSJLK 2019 - Ljubljana   

55. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: 1919 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2019

Leta 2019 je Seminar slovenskega jezika, literature in kulture odpotoval po časovni premici nazaj. S pomočjo časovnega stroja smo se preselili v leto 1919.

Od leta 1919 lahko naši študenti in študentke – ne pozabimo, da pomeni ustanovitev univerze tudi začetek ženskega študija v naših krajih – študirajo v domovini. Na začetku jih je bilo 230, danes jih je 20-krat več. V letu 1919 je bilo še malo študentov iz Prekmurja, ki je bilo tudi pred 100 leti priključeno k novi jugoslovanski državi. S tem je Slovenija dobila poetično krajino, ki je navdihnila številne literarne in filmske umetnine. Martin in Leonhard iz Ljubljane spet študirata v Evropi, a zdaj v okviru Erasmusa, k nam pa prihajajo Maximilian iz Avstrije, Edina iz Bosne in Hercegovine, Vittoria iz Italije, Agnieszka iz Poljske, Kirill iz Rusije ali José Manuel iz Španije. Naš seminar je bil ustanovljen pred 55 leti, takrat je bilo le 25 udeležencev, danes jih je 4-krat več. Prav ti, tuji slovenisti, prispevajo k mednarodni prepoznavnosti naše fakultete in jim med drugim tudi zato izrekamo dobrodošlico.


Več o dogodku na domači strani: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture


Categories

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: