Družbene podobe telesa v jeziku: lingvistično-medicinska razprava o metaforah in raku

author: Mojca Ramšak, Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, University of Ljubljana
recorded by: Filozofska fakulteta
published: Dec. 1, 2009,   recorded: July 2009,   views: 3036
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Povezava med jezikom in delovanjem našega telesa je večja, kot se zdi. Večina vzročno-posledičnih povezav, ki jih izražamo z medicinskimi metaforami, ima tudi znanstveno razlago. Čeprav so metafore literarna izrazna sredstva, so pogoste tudi v medicini. Medicinske metafore izhajajo iz lastnosti človeškega telesa, saj svoje telo najbolj poznamo in ga najbolj čutimo, pogoste pa so tudi v vsakdanjem govoru, in sicer ne samo ko govorimo o bolezni in zdravju. Razumevanje pomena simboličnega izražanja lahko pomaga bolnikom soočati se z boleznijo, kot je rak, in jih osvoboditi stereotipov, krivde in stigme, ki jo spremljajo.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Reviews and comments:

Comment1 sexkontakt bremen, February 11, 2021 at 7:23 a.m.:

If you want to find sexy young girls for free hot chat you must to visit https://sexkontakt.net/sex-bremen

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: