Telo v slovenskih besedilih skozi tisočletje: od solznega telesa v Brižinskih spomenikih do Levstikove telovadbe

author: Irena Orel, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
recorded by: Filozofska fakulteta
published: Dec. 1, 2009,   recorded: June 2009,   views: 2602
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Predmet obravnave bo izrazna, slogovna in pomenska raznolikost, terminološka, frazeološka raba ter sopomenske zamenjave pojmovne skupine telesa in njegovih delov pri ljudeh in živalih v tisočletnem pisnem izročilu od Brižinskih spomenikov (972–1039), v različnih izbranih neumetnostnih besedilnih vrstah (predvsem v nabožni literaturi, prisegah, poljudnostrokovnih besedilih, slovarskih delih), do konca 19. stoletja, ko dobimo tudi svojo telovadno terminologijo pod vplivom češke in je v Slovensko-nemški slovar (1894–1895) zajet največji izbor (okoli 30) tvorjenk s podstavo telo.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: