Uvodnik

author: Doku Zavgaev, Veleposlaništvo Ruske federacije v Republiki Sloveniji
published: July 29, 2014,   recorded: June 2014,   views: 1732
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Spoštovani prijatelji, kolegi!

Mislim, da je današnji seminar – prvič, hvala vsem, ki so ga pripravili in organizirali – bo služil kot dober impulz za aktivizacijo dvostranskih odnosov med slovenskimi podjetji in Jaroslavsko regijo. Če bi govorili o nivoju, na katerem smo danes, potem je treba poudariti, da smo sedaj prvič v zgodovini sodelovanja dosegli mejo 2 milijard dolarjev lani med Rusijo in Slovenijo.Tempo rasti presega 15 odstotkov. Ta pokazatelj navajam zato, da bi naši kolegi še enkrat kritično pregledali (analizirali), ali smo uporabili pri tem vse rezerve. Celo tako hitra analiza, to smo naredili pred kratkim z ministrom Dragonjo, nam kaže, da smo v bistvu na začetku poti, torej rezerve so velikanske. In glavno rezervo mi vidimo v tem, da so mali in srednji biznes z obeh strani, tako z ruske, kot slovenske, vključno z Jaroslavsko regijo, zaenkrat je uporabljena samo delno, torej na 25-30 odstotkov, kar pomeni, da več kot 60 odstotkov pri tem poslovanju ne sodeluje. Pri tem, kot veste, je Rusija velikanska država, z velikim potencialom, kjer so predstavljena vsa področja življenja, ki sploh obstajajo, kot bi rekel človek, na tem planetu. Tudi področje šolstva, zdravstva, turizma, vključno z zdravstvenim turizmom, gospodarstvo v širokem smislu, torej je prostor za skupne napore. Kar se tiče Slovenije, morda to relativno gledano, ni velika država, toda je zelo zanimiva, moderna, tukaj je moderna proizvodnja, moderna tehnologija, moderna organizacija dela, in jaz bi rekel, dovolj visoka kvaliteta dela in konkurenčnost izdelkov vseh vrst proizvodnje. Tukaj se lahko ruski biznes marsičesa nauči, kot tudi slovenski podjetniki lahko najdejo prostor za široko sodelovanje. Zato bi jaz smatral, da ena od glavnih nalog na današnji poti dveh naših držav je ustvarjanje maksimalnih pogojev za razvoj predvsem malega biznesa. In kot vemo, v malem biznesu praviloma dela mladina, kar pomeni, da istočasno rešujemo tudi problem zaposlenosti mladih. Velik biznes, kot veste, vodijo predstavniki starejše generacije, toda za začetnike, za tiste, ki danes delajo prve korake v življenju, ki je pridobil dobro izobrazbo in ima poklic, za takšne ljudi moramo ustvariti pogoje. Minister Dragonja je kot primer navedel neko fundacijo, ki jo ustanavljata Rusija in Južna Koreja. In kot analog temu bi lahko poskusili ustanoviti nekaj takega med Slovenijo in Rusijo. In pri tem vprašanju bi lahko skupaj z Dmitrijem Mihajlovičem, prvim vice-guvernerjem Jaroslavske regije, preverili te možnosti s stališča pobude za ustanovitev takšnega sklada in morda glede drugih rezerv za mobilizacijo in pritegnitev mladine v razvoj srednjega in malega biznesa, da bi mi to rezervo v celoti izkoristili. In sedaj kot informacijo: rad bi sporočil, da je med našimi državami ustvarjena, jaz bi rekel, dovolj močna pravna baza. Kot veste, je bilo v zadnjih nekaj letih med našimi državami podpisano več kot 70 različnih sporazumov različnega ranga, od predsednikov držav, vlad, ministerstev, različnih ustanov in regij Rusije in Slovenije, da ne govorimo o direktnih stikih med podjetji. To pomeni, da so ustvarjeni zelo močni pravni in pogodbeni temelji, ki omogočajo ugodne pogoje za tiste, ki vstopajo v biznes in razvijajo mali biznes. Zato je naloga vseh tukaj prisotnih pomagati v tej dinamiki.
Kar se tiče veleposlaništva Ruske federacije: tako kot vedno smo pripravljeni ponuditi pomoč vsakemu, ki bo to potreboval. Rad bi poudaril veliko delo, ki ga opravljajo družbene organizacije Slovenije in Rusije, veliko dela opravi tudi medvladna komisija, na čelu katere sta dva ministra – minister za zunanje zadeve Erjavec in minister za množične komunikacije Nikiforov, poslovni svet, ki ga s slovenske strani vodi Škrabec, in zelo dobro moralno-psihološko klimo, ki jo ustvarja Društvo Slovenija - Rusija ali Rusija- Slovenija, ki ga vodi naš velik prijatelj Saša Geržina, ki je tukaj in svojem nastopu bo najbrž povedal o nekih novih priložnostih, s katerimi razpolaga Društvo.

Udeležencem želim uspešno delo na tem zapletenem, toda pomembnem področju, dobre volje in kot se reče – naprej! Hvala!

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: