Event: Conferences » Other » Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija) Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija)

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

SPIRIT predavanja   

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija)

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija), v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter ostalimi deležniki nudi slovenskim podjetjem učinkovito in celovito podporo pri razvoju in promociji na globalnem konkurenčnem trgu.

Usposabljanje in izobraževanje malih in srednje velikih podjetij na področju internacionalizacije je eno osrednjih področij, ki mu SPIRIT Slovenija namenja še posebno pozornost. Zavedamo se, da se bodo le dobro pripravljena in usposobljena podjetja uspešno soočala z izzivi, ki jih čakajo na mednarodnih trgih.

Informacije in predstavitev programov s področja izobraževanja za mednarodno poslovanje so na voljo preko osrednjega spletnega portala za izvoznike Izvozno Okno, preko katerega zagotavljamo tudi brezplačne izobraževalne in svetovalne storitve ter nudimo dostop do poslovno-gospodarskih in zunanjetrgovinskih informacij, na njem pa najdete tudi predstavitev vseh storitev javne agencije SPIRIT Slovenija za slovenske izvoznike.

Del aktivnosti, ki je zanimiv za širšo poslovno javnost, SPIRIT Slovenija, predstavlja na portalu Videolectures.net.

Categories

Kako poslovati z regijo Leningrad in mestom Sankt Peterburg v Ruski federaciji


Na seminarju Kako poslovati z regijo Leningrad in mestom St. Peterburg v Ruski federaciji so bile predstavljene poslovne priložnosti in gospodarstvo v Sankt Peterburgu in Leningrajski regiji, predstavniki slovenskih podjetij Iskratel, d. o. o., iz Kranja, Seven Refractories, d. o. o., iz Divače, Bosio, d. o. o., iz Celja in Dewesoft, d. o. o., iz Trbovelj pa bodo spregovorili o svojih bogatih izkušnjah s poslovanjem v tem delu Rusije na področju digitalizacije in ponudbe rešitev za potrebe različnih industrijskih in storitvenih panog.

Kako poslovati na Kitajskem – poslovni izzivi in priložnosti za slovenska SME podjetja


Javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarstvo vljudno vabita slovenska podjetja, ki že poslujejo s Kitajsko, ki jih ta trg zanima ali šele razmišljajo o vstopu na kitajski trg, na seminar Kako poslovati na Kitajskem – poslovni izzivi in priložnosti za slovenska SME podjetja in na srečanje z direktorjem EU SME Centra v Pekingu, g. Davidom Lavorel-om.

Dogodek je dobra priložnost za slovenska podjetja za pridobitev novih konkretnih informacij o kitajskem trgu in poslovanju na Kitajskem, o aktualnem gospodarskem stanju na Kitajskem, o aktualnih priložnostih za poslovno sodelovanje slovenskih podjetij s Kitajsko (sektorsko) ter za izmenjavo mnenj in vzpostavitev novih poslovnih stikov med samimi udeleženci dogodka.

Kako poslovati s portugalsko govorečimi državami preko Portugalske


Javna agencija SPIRIT Slovenija je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Veleposlaništvom Portugalske v Ljubljani in AICEP Portugal Global, organizirala seminar Kako poslovati s portugalsko govorečimi državami preko Portugalske in B2B razgovore.

Seminar je namenjen slovenskim podjetjem, ki že poslujejo s Portugalsko oziroma portugalsko govorečimi državami in bi tam želeli razširiti svoje poslovanje in podjetjem, ki o vstopu na omenjene trge šele razmišljajo.

Blagovna menjava med Slovenijo in Portugalsko je skromna in sicer je v letu 2011 znašala 77,4 mio EUR in je predstavljala 0,1% celotne blagovne menjave Slovenije tako na izvozni kot tudi na uvozni strani.

Poleg predstavitve aktualnega gospodarskega stanja na Portugalskem in priložnosti za poslovno sodelovanje s portugalskimi podjetji, je gospa Ana Isabel Franco de Sousa Douglas iz AICEP Portugal Global (Trgovinsko & Investicijska agencija), predstavila pomembne trgovinske povezave Portugalske z oddaljenimi portugalsko govorečimi trgi kot so Brazilija, Angola in Mozambik.

[syn]  3101 views, 04:57  
flagWelcome addressWelcome address
Maria Leonor Jordao Penalva Esteves Maria Leonor Jordao Penalva Esteves

Izobraževanje za mednarodno poslovanje


SPIRIT Slovenija program Izobraževanje za mednarodno poslovanje International Trade Management (ITM) izvaja s švedskimi partnerji – Fundacijo ITM Worldwide, ki je ustanoviteljica in glavna izvajalka programa ter Swedish Trade Council, ki v programu kot soizvajalec sodeluje s profesionalnimi svetovalci na področju internacionalizacije podjetij.

Program ITM je namenjen mlajšim, zaposlenim na izvoznih oddelkih v malih in srednje velikih podjetjih in je kombinacija akademskega in zelo praktičnega izobraževanja na področju mednarodne trgovine.

Kako poslovati z Azerbajdžanom


SPIRIT Slovenija, javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo organizirala seminar Kako poslovati z Azerbajdžanom.

Z nafto bogati azerbajdžanski trg poleg Kitajske, Indije, Rusije, Turčije in Kazahstana v letošnjem letu predstavlja enega od ključnih trgov za
slovensko internacionalizacijo. Trenutek za vstop na azerbajdžanski trg je idealen, saj gre za hitrorastoči trg z izjemnim potencialom in s priložnostmi v vseh gospodarskih panogah, treba pa si je izbrati pravega lokalnega strateškega partnerja, biti potrpežljiv in spoštovati kulturne razlike.

[syn]  3815 views, 39:49  
flagUvodni nagovori in predstavitevUvodni nagovori in predstavitev
Boštjan Skalar, Marjan Hribar, et al. Boštjan Skalar, Marjan Hribar, Azar Khuduyev, Ivan Bašin, Tanja Drobnič
[syn]  5181 views, 31:45  
flagPrimer dobre praksePrimer dobre prakse
Dušan Olaj, Jasmin Kukavica, Marjan Brenčič Dušan Olaj, Jasmin Kukavica, Marjan Brenčič

Povezana skupina podjetij za Azerbajdžan


Javna agencija SPIRIT Slovenija je skupaj z Društvom prijateljstva Slovenije in Azerbajdžana ter Veleposlaništvom Republike Azerbajdžan organizirala okroglo mizo Povezana skupina podjetij za Azerbajdžan, na kateri se je predstavila povezana skupina slovenskih podjetij za Azerbajdžan.

Kako poslovati z Rusko federacijo


Javna agencija SPIRIT Slovenija skupaj z Društvom Slovenija Rusija in Veleposlaništvom Ruske federacije organizira seminar Kako poslovati z Rusko federacijo, ki je namenjen slovenskim podjetjem, ki bi želela poslovati tudi na trgu Ruske federacije ali okrepiti svoje obstoječe delovanje na tem velikem perspektivnem trgu.

Ruska federacija je teritorialno največja država na svetu s tržno orientiranim in globalno povezanim gospodarstvom, ki temelji na neizčrpnih virih naravnih bogastev, kjer poleg rudnin (nikelj, platina, jeklo), diamantov in lesa, prevladujeta predvsem nafta in zemeljski plin.

Kako poslovati z Jaroslavljem v Ruski federaciji


Javna agencija SPIRIT Slovenija skupaj z Društvom Slovenija Rusija, Veleposlaništvom Ruske federacije in Vlado Jaroslaveljske regije organizira seminar Kako poslovati z Jaroslavljem v Ruski federaciji, ki je je namenjen slovenskim podjetjem, ki bi želela poslovati na trgu Ruske federacije še posebej v regiji Jaroslavelj oziroma okrepiti svoje obstoječe delovanje na trgu Ruske federacije oziroma v regiji Jaroslavelj.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Vlada Jaroslaveljske regije namreč na podlagi skupnega memoranduma o sodelovanju omogočata institucionalno podpro podjetjem pri prodoru na slovenski in jaroslaveljski trg, javna agencija SPIRIT Slovenija pa namerava v času priprav na gospodarsko delegacijo v Jaroslavelj pospeševati promocijo slovenskih podjetij, njihovo povezovanje v funkcionalne konzorcije zaradi njihovih poslovnih priložnosti tako doma kot v Jaroslaveljski regiji, pripravi skupinskih promocijskih predstavitev podjetij zaradi učinkovitejših b2b razgovorov na poslovni konferenci skupaj z jaroslavlejskimi podjetji ter pripravi promocijskega kataloga članov gospodarske delegacije v angleškem in ruskem jeziku.

1895 views, 06:32  
flagUvodnikUvodnik
Metod Dragonja Metod Dragonja
1732 views, 06:49  
flagUvodnikUvodnik
Doku Zavgaev Doku Zavgaev
1841 views, 08:23  
flagUvodnikUvodnik
Saša Geržina Saša Geržina

Kako povečati poslovanje z Azerbajdžanom


Javna agencija SPIRIT Slovenija je skupaj z častnim konzulatom Slovenije v Azerbajdžanu in Društvom prijateljstva Slovenije in Azerbajdžana organizirala okroglo mizo Kako povečati poslovanje z Azerbajdžanom, na kateri so predstavili pomen podporne mreže za slovenska podjetja v Azerbajdžanu.

V času priprav in izvedbe gospodarskih delegacij ter poslovnih srečanj z azerbajdžanskimi podjetji v Bakuju januarja in oktobra 2013 so slovenska podjetja s področja gradbeništva, projektiranja, energetike, navtike, promocije in turizma prepoznala pomen povezanega vstopanja na perspektivni trg Azerbajdžana. Tako je skupina slovenskih podjetij na področju projektiranja (SBA - Slovene Business Alliance) začela oblikovati skupino ter razvijati internetno stran za večjo prepoznavnost podjetij v skupini. Skupini so se pridružila še podjetja iz energetike, gradbeništva, navtike in turizma ter družbene odgovornosti zaradi kompatibilnosti pri celoviti izvedbi bodočih poslov doma in v Azerbajdžanu. V povezani skupini je trenutno več kot 40 podjetij in je odprtega tipa, zato se podjetja vanjo lahko vključijo kadarkoli, vendar ob predpostavki, da je to skladno z njihovim poslovnim interesom ter možnostmi vstopanja v prihodnje poslovne konzorcije za izvedbo večjih poslov tako v Azerbajdžanu kot tudi v Sloveniji.

Slovenska podjetja se zavedajo, da se do poslov v Azerbajdžanu ne da priti na daljavo, zato je treba imeti svoje predstavništvo v Azerbajdžanu. Zato je eden od pomembnejših ciljev povezanih podjetij v skupini ustanovitev pravnega subjekta (podjetja) v Bakuju, ki bo lahko v prihodnje imel funkcijo slovenskega poslovnega kluba in bo podjetjem omogočal izvedbo sestankov in srečanj z azerbajdžanskimi podjetji.

1281 views, 09:43  
flagNagovorNagovor
Mitja Bervar Mitja Bervar
1174 views, 10:07  
flagNagovorNagovor
Milan Jazbec Milan Jazbec
1486 views, 03:50  
flagIntroductionIntroduction
Elnur Allahverdiyev Elnur Allahverdiyev

Kako pospešiti poslovanje s Turčijo


Javna agencija SPIRIT Slovenija je med 21. in 24. majem 2015 v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvom za zunanje zadeve organizirala obisk devetih častnih konzulov Slovenije v Turčiji, ki jih je spremljala skupina devetih turških poslovnežev.

V Slovenijo tako prihaja delegacija 18 gospodarstvenikov, iz različnih regij in sektorjev, ki so izjemno kapitalsko močni, saj je vrednost njihovega premoženja ocenjena na več kot sedem milijard evrov, kar pomeni, da so tudi sami potencialni investitorji tako v slovensko kot tudi turško gospodarstvo.

V okviru obiska je v petek, 22. maja 2015 v Ljubljani potekal posvet z naslovom »Kako pospešiti poslovanje s Turčijo«, s predstavitvijo poslovnih in investicijskih priložnosti Slovenije in predstavitvijo častnih konzulov. Kasneje je bila okrogla miza »Razvoj športne infrastrukture v Turčiji«, kjer je bil predstavljen razvoj športne infrastrukture v Turčiji ter možnosti poslovnega sodelovanja slovenskih podjetij pri tem, sledili pa so tudi individualni pogovori zainteresiranih slovenskih podjetij s častnimi konzuli in turškimi poslovneži. V soboto, 23. maja 2015 se je turška delegacija mudila v Mariboru, kjer so se sestali s predstavniki Mestne občine Maribor in tamkajšnje razvojne agencije, pozno popoldne pa se je na Bledu sestala z županom.

1138 views, 08:53  
flagNagovorNagovor
Zdravko Počivalšek Zdravko Počivalšek
1076 views, 06:30  
flagNagovorNagovor
Stanislav Raščan Stanislav Raščan
1086 views, 06:27  
flagNagovorNagovor
Milan Jazbec Milan Jazbec
1210 views, 05:09  
flagUvodni pozdravUvodni pozdrav
Andrej Fištravec Andrej Fištravec
1707 views, 49:42  
Predstavitve častnih konzulov Republike Slovenije v TurčijiPredstavitve častnih konzulov Republike Slovenije v Turčiji
Mustafa Başar Arioğlu, Mehmet Mazhar İzmiroğlu, et al. Mustafa Başar Arioğlu, Mehmet Mazhar İzmiroğlu, Sedat Peker, Mizyâl Karabiber Nacaroğlu, Fatih Tosyali, Harun Hasyüncü, Mehmet Seyhan Muratoğlu, Ahmet Ercan Erdoğdu

Pospeševanje sodelovanja med slovenskimi in jaroslaveljskimi podjetji


Javna agencija SPIRIT Slovenija je med 6. in 8. oktobrom 2015 skupaj s partnerji organizirala tridnevni delovni obisk gospodarske delegacije iz ruskega Jaroslavlja v Sloveniji. V tem času sta v Ljubljani in Novi Gorici potekala poslovna foruma z B2B srečanji med jaroslaveljskimi in slovenskimi podjetji ter obiski ruskih podjetij v slovenskih podjetjih.

Pod okriljem SPIRIT Slovenija se je jeseni 2014 v Jaroslavlju že mudila delegacija 23 slovenskih podjetij, tokratni obisk iz Jaroslavlja pa je namenjen nadaljnji krepitvi poslovnih, partnerskih in prijateljskih vezi med podjetji in institucijami iz obeh držav. Regija Jaroslavelj z 1,3 milijona prebivalci je industrijsko relativno močna, predvsem na področju lesno-predelovalne industrije, gumarstva in avtomobilske industrije, razvito ima tudi kmetijstvo, ponaša pa se tudi s peto največjo naftno rafinerijo v Ruski federaciji. Vlada jaroslavske regije je usmerjena v financiranje razvojnih projektov, zato so inovativna in tehnološko napredna slovenska podjetja lahko pravi partnerji za prihodnje razvojne projekte tako v Jaroslavlju kot v Evropski uniji in širše. Še posebej veliko priložnosti za vzpostavitev sodelovanja med Slovenijo in Jaroslavljem je na naslednjih področjih - javna infrastruktura, predvsem gradbeništvo, gradbeni inženiring in lesno-pohištvena industrija; telekomunikacije in informacijsko-komunikacijske tehnologije; kovinsko predelovalna industrija; avtomobilska industrija; farmacevtska industrija in medicina; prehrambna industrija in turizem. Velika je tudi kompatibilnost lesno predelovalne industrije obeh gospodarstev, saj sta tako Slovenija kot tudi Jaroslavelj izdatno poraščena z gozdovi in je tako uporaba lesne (bio)mase kot tudi prenos tehnologij za predelavo te mase kompatibilen za obe gospodarstvi.

Obisk gospodarske delegacije iz Jaroslavlja pripravlja SPIRIT Slovenija pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju z Veleposlaništvom Ruske federacije v Ljubljani in v partnerstvu z Regionalno razvojno agencijo Severne Primorske, Mestno občino Nova Gorica in Mestno občino Ljubljana.

975 views, 04:16  
flagNagovorNagovor
Tanja Drobnič Tanja Drobnič
972 views, 06:27  
flagNagovorNagovor
Mitja Bervar Mitja Bervar
951 views, 04:14  
flagNagovorNagovor
Doku Zavgaev Doku Zavgaev
910 views, 03:06  
flagNagovorNagovor
Andrei Zolotovskii Andrei Zolotovskii
786 views, 02:24  
flagNagovorNagovor
Aleksandr Kuchmenko Aleksandr Kuchmenko

Kako poslovati z regijo Vladimir v Ruski federaciji


Javna agencija SPIRIT Slovenija je organizirala seminar »Kako poslovati z regijo Vladimir v Ruski federaciji«, za podjetja, ki se želijo udeležiti gospodarske delegacije v omenjeno regijo. Na dogodku, ki je potekal 19. 5. 2016 na Generalnem sekretariatu Vlade RS, je Aleksandr Borisovič Lobakov, namestnik Guvernerja regije ter vodja predstavništva administracije regije pri Vladi Ruske federacije, predstavil poslovno okolje in investicijske priložnosti v regiji Vladimir.

835 views, 09:07  
flagPredstavitev regije VladimirPredstavitev regije Vladimir
Aleksandr Borisovich Lobakov Aleksandr Borisovich Lobakov

Kako poslovati s Kazahstanom


Javna agencija SPIRIT Slovenija je skupaj s Kazakh Invest in Veleposlaništvom Republike Kazahstan na Dunaju ter ob tesnem sodelovanju s KSBC (Kazahstansko-slovenskim poslovnim klubom) v četrtek, 12. aprila 2018, pripravila seminar »Kako poslovati s Kazahstanom.« Dogodek je potekal med 13. in 15.30 uro v veliki okrogli dvorani Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27, Ljubljana.

545 views, 07:26  
Uvodni nagovorUvodni nagovor
Kerim Kozhamberdiev Kerim Kozhamberdiev

Kako poslovati z regijo Samara v Ruski federaciji


Javna agencija SPIRIT Slovenija je pripravila seminar z naslovom |»Kako poslovati z regijo Samara v Ruski federaciji«, ki bo potekal 12. septembra 2018. Dogodek je potekal med 13.00 in 14.30 uro v veliki okrogli dvorani na Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenija, Gregorčičeva, 28, Ljubljana.

313 views, 02:33  
flagNagovorNagovor
Miroslav Ribič Miroslav Ribič

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: