Mednarodni klub slovanskih rojakov RUSLO

author: Irina Pashagich, Mednarodni klub slovanskih rojakov RUSLO
published: July 15, 2013,   recorded: June 2013,   views: 4417
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Spoštovani visoki uradni predstavniki Republike Slovenije in Ruske Federacije, Spoštovani kolegi, Dragi gostje!

Iskreno se zahvaljujemo javni agenciji SPIRIT za povabilo k udeležbi na seminarju tako visokega nivoja in pomena! Pred vsem bi najprej pozdravila vse prisotne v imenu predsednika našega društva gospoda Evgenija Meleščenka, ki mu žal nujne službene obveznosti tako prekrojili načrt za današnji dan, da bom morala jaz, vodja predstavništva RUSLO na Bledu Irina Pašagič, nstopiti pred vami s predstavitvijo, ki jo je Evgenij pripravil.

Predstavljamo torej društvo Mednarodni klub slovanskih rojakov RUSLO, ki je nastalo leta 2004 in združuje priseljence iz bivše Sovjetske Zveze, ki stalno ali začasno prebivajo v Sloveniji. V preteklih letih smo organizirali in izvedli več kot 150 javnih prireditev, sodelovali v več kot 25 mednarodnih konferencah, forumih in seminarjih. Spremljamo, kako iz leta v leto narašča število naših sonarodnjakov, ki jih je pot usode pripeljala v Slovenijo, ki skoraj za vsakega Rusa gostoljubno postane tudi Dom. Zanimivo tudi to, da spletno stran društva RUSLO, ki ima sedaj povprečno 300-400 obiskov na dan, ogledajo ne samo uporabnike iz Slovenije, ampak v veliki meri tudi iz Rusije in drugih držav.

S posebnim ponosom lahko omenimo, da dejavnost našega društva ni usmerjena samo na rusko govoreče prebivalce Slovenije! Že četrto leto zapored, v sodelovanju z Slovansko knjižnico izvajamo projekt »Ciklus ruskega filma v Ljubljani«, pri katerem vsako leto skrbno izberemo 4 izvrstne ruske filme, jih opremimo s slovenskimi podnapisi in na filmskih večerih predstavimo prebivalcem Ljubljane. Število udeležencev teh prireditev ves čas narašča – če je na prvih filmskih večerih leta 2009 bilo prisotnih malo več kot 20 oseb, jih je na letošnjih projekcijah bilo že okoli 100! Glede na to, da je projekt namenjen izključno Slovencem, si štejemo v posebno čast trenutke, ko se gledalci smejijo, sočustvujejo ali jokajo ob istih filmskih prizorih, kot to počnejo ruski gledalci. Vse to je možno le, če popolnoma razumejo tekst, ki ga skrbno prevedemo v domačo, pogovorno slovenščino.

Vse od trenutka, ko smo pričeli z izvajanjem projekta »Ruski film«, mogoče pa celo prej, smo razmišljali o tem, zakaj ni v Sloveniji (in tudi v Rusiji ne) rusko-slovenskega pogovornika, ki bi znatno olajšal marsikateremu rusko govorečemu obiskovalcu prebivanje na tem čudovitem koščku sveta, v tej prekrasni državi Sloveniji, ki jo imamo radi in katero večina nas – rusko govorečih priseljencev smatra za svojo drugo Domovino. Ta ideja se nam je kar nekaj let vrtela v mislih, dokler naših prizadevanj ni podprl Informacijsko konzultacijski Center Dialog iz Ljubljane. Rezultat našega skupnega dela je sedaj pred vami, dragi kolegi! Predstavljamo vam pogovornik »Rusko Slovenski Dialog«!

Pogovornik vsebuje 18 najbolj zanimivih tem in kratek slovar. Knjiga je v formatu A-6, ki je najbolj primeren za vsakdanjo rabo in ima 176 strani. Trenutno je naš slovar edina tiskana knjiga, ki vsebuje tak obseg informacij in dovoljuje znatno olajšano sporazumevanje rusko govorečim turistom, ki prihajajo v Republiko Slovenijo in obiskovalcem Slovenije, ki poznajo ruski jezik.

Pri pripravi za tisk so sodelovale tako rusko govoreče osebe, ki stalno živijo v Republiki Sloveniji, kakor sami Slovenci. Glede na zgoraj navedeno lahko trdimo, da naš slovar predstavlja pogovorni slovenski jezik in je pripravljen v razumljivi obliki za rusko govorečega bralca.

Vredno je omeniti še nekaj – ta slovarček bi lahko bil enkratno poslovno darilo vsem vašim bodočim ali tudi sedanjim poslovnim partnerjem ne samo iz Rusije, ampak tudi s področja celotne bivše Sovjetske Zveze!

Tako kot še pred mesecem dni ni bilo rusko-slovenskega pogovornika, še vedno ni ukrajinsko-slovenskega, litovsko- slovenskega, azerbajdžansko -slovenskega, moldavsko-slovenskega in tako naprej, kar se tiče vseh 15 republik bivše ZSSR. Ne smemo pa pozabiti, da so se skoraj vsi ti ljudje, ki naj bi bili vaši potencialni poslovni partnerji, šolali v ruščini, imajo rusko vzgojo in tudi, v zvezi s tem, v določeni meri rusko mentaliteto! Vsi prisotni se strinjamo s tem, da je temelj poslovnega uspeha – dobro obojestransko razumevanje, pri čemer naš pogovornik lahko v določenem trenutku odigra usodno pozitivno vlogo!

Glede samega poslovnega sodelovanja med Slovenijo in Rusijo, si drznemo omeniti izkušnje, ki smo jih pridobili z leti obstoja našega društva in njegovega delovanja, na katerega se obrnejo v iskanju določene pomoči in informacij poslovneži tako iz Rusije kot iz Slovenije: Slovenija nedvomno ima izdelke, tehnologije in izume, ki jih lahko uspešno in konkurenčno trži po celem svetu. Glede usmerjenosti v Rusijo ne smemo pozabiti, da je to zares ogromno tržišče! Če želi proizvajalec, da njegov izdelek prispe na police, recimo, trgovske mreže »PJATEROČKA«, mora vedeti, da ima ta mreža 2936 poslovalnic, kar pomeni, da mora proizvajalec zagotoviti istočasno vsaj 30 000 komadov izdelka. Velikokrat to predstavlja za slovenska podjetja nerešljiv problem v količinskem smislu. Tako je bilo, recimo, s slovenskim vinom, ki boljšega – in to prisežemo – na svetu ni! Večkrat smo bili priča prizadevanjem tako slovenskih kot tudi ruskih podjetnikov, ki bi želeli s slovenskim vinom obogatiti ponudbo ruskih trgovin. Na koncu so naleteli na dejstvo, da slovenski vinarji ne proizvedejo take količine vina, ki bi zadostovala pogojem določene trgovske mreže v Rusiji!

Spoštovani kolegi! Seveda, rečeš Rusija – misliš Moskva, rečeš Moskva – misliš Rusija! Vedeti pa moramo, da Rusija ni samo Moskva, tako kot Moskva – zdaleč ni cela Rusija))) Seveda, prestolnica je prestolnica. Prav tam se vrti velik denar, prav tam se sklepajo veliki posli… A tam se tudi dogajajo največje prevare in razočaranja! Rusija, katere območje sega čez 10 000 km od Vzhoda do Zahoda in 4 000 km od Severa do Juga, ponuja skoraj neomejene možnosti podjetnikom, ki svoje poslovne cilje vežejo prav na regije Ruske Federacije. Poglejte – Rusija ima, poleg Moskve in Sankt Peterburga, še 2 regije, v katerih število prebivalcev seže čez 5 mio ! Pa še veš kot 15 regij, v katerih živi več kot 2 mio ljudi! Torej, če je cilj podjetja – pokoriti prav Moskvo, je to posebna zgodba. Če je cilj – poslovni uspeh, svetujemo, da namenite svojo pozornost tudi regijam in avtonomijam Ruske Federacije!

Presenečeni boste, da na tako velikem območju, kjer živi več kot 100 narodnosti, le-te združuje isti jezik - ruski jezik, podobna mentaliteta, tradicije in navade! Uspel bo le tisti, ki vse to pozna in spoštuje, tisti, ki mu je zares do poglabljanja v globine ruske kulture, ruske tradicije, ruskega jezika. Pri tem imajo prav Slovenci največ možnosti pred drugimi prebivalci Evrope. Tako slovenščina kot ruščina imata iste staroslovanske korenine. V našem društvu smo že večkrat doživeli, da Slovenci, ki so bili v prvih trenutkih spoznavanja ruskih tradicij, jezika in kulture precej zaprti in nezaupljivi, po 20 – 30 minutnem komuniciranju so se raztajali, se spomnili, kako so se pred leti učili ruščine, kako so nekoč turistično obiskali Moskvo ali Sankt Peterburg, kako jim je bila všeč Rusija… Od tega trenutka dalje ni več problem niti razlika v jeziku, ker se pojavi nekaj drugega – želja po obojestranskem razumevanju, dobronamernost in iskrenost v medsebojnih odnosih. Mi v društvu, glede na to, da prihajamo iz Rusije in živimo več let v Sloveniji, poznamo oba jezika, obe mentaliteti, tradicije in navade obeh držav. Smo tisti, ki lahko pravočasno in na sprejemljiv način obvarujemo Rusa od določenih napak v Sloveniji, kakor tudi marsikaterega Slovenca od nevšečnosti v Rusiji. Člani društva RUSLO – smo ljudje z visoko izobrazbo, odličnim znanjem ruskega in slovenskega jezika, ljudje, ki dobro poznajo vse razlike in podobnosti med obema državama in mentalitetama. Smo ljudje, ki že skoraj 10 let s svojim delovanjem uspešno zbližujemo Ruse in Slovence, smo ljudje, ki smo se preselili v Slovenijo iz različnih regij in kotičkov Rusije in bivše Sovjetske Zveze. Smo nepogrešlivi v določenem segmentu vzpostavljanja človeških in poslovnih stikov med Slovenijo in Rusijo!

S prisrčnimi pozdravi,

Predsednik društva RUSLO Evgenij Meleščenko

See Also:

Download slides icon Download slides: spirit_pashagich_ruslo_01.pdf (2.0 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: