Vodenje velikih projektov z obravnavo primera na Sydneyski Univerzi

author: Renata Zupanc, IexM Pty Limited
published: Feb. 25, 2007,   recorded: June 2002,   views: 3148

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Uspešno vodenje velikih projektov je vse prej kot trivialno. Čeprav so osnovni principi dobrega project menedžmenta in problemi, ki se pojavljajo pri projektnem delu v industriji precej podobni tistim v akademiji, akademski svet s svojo kulturo predstavlja še poseben izziv za uspešno izpeljavo projektov.

Ker je IJS ena izmed akademskih institucij, ki se po vsej verjetnosti srečuje s podobnimi problemi in izzivi, sem Sydneysko Univerzo izbrala za case study, ki bo povdarek moje prezentacije.
Predstavila bom probleme programa študentske administracije, na katere sem naletela ob prevzemu moje naloge in razložila kako sem se jih lotila reševati.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: