Polinomski algoritmi za testiranje praštevilskosti

author: Miha Vuk, Jožef Stefan Institute
published: Feb. 25, 2007,   recorded: February 2007,   views: 3843

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Ugotoviti, ali je neko število praštevilo, ni težko, zares učinkovitega postopka za to pa se vedno ne poznamo. Gre za enega klasičnih problemov, za katerega znanstveniki se vedno odkrivajo nove, boljše algoritme.

Leta 2002 je bil odkrit prvi determinističen polinomski algoritem testiranje praštevilskosti, ki je v strokovni in tudi splošni javnosti požel velik odmev. Sledilo je živahno dogajanje na celotnem področju, ki je dalo mnoge izboljšave in nove, delno sorodne algoritme. Predavanje bo najprej predstavilo celotno področje iskanja praštevil. Sledila bo teoretična in empirična primerjava novosti ter glavnih prej uveljavljenih algoritmov.

See Also:

Download slides icon Download slides: solomon_vuk_patp_01.pdf (90.5 KB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: