Uporaba predznanja za indukcijo matematicnih modelov iz meritev

author: Ljupčo Todorovski, Condensed Matter Physics, Jožef Stefan Institute
published: Feb. 25, 2007,   recorded: February 2003,   views: 2892

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Strokovnjaki gradijo matematične modele zaradi analize in boljšega razumevanja obnašanja realnih sistemov. Gradnja modela za opazovani sistem je zelo zahtevna naloga, ki zajema opazovanje in meritve obnašanja sistema pod različnimi pogoji, izbor spremenljivk, ki so pomembne za modeliranje sistema, ter gradnjo matematične formulacije (oziroma enačb) modela. V okviru seminarja bom predstavil metodo za reševanje naloge avtomatskega modeliranja realnih sistemov ali natančneje z nalogo indukcije matematičnega modela iz opazovanega obnašanja merjenih spremenljivk sistema. Osredotočil se bom na formalizem za predstavitev predznanja o modeliranju, ki omogoča predstavitev različnih vidikov le-tega: od predznanja o osnovnih procesih, ki vplivajo na obnašanje sistemov na obravnavanem področju uporabe, do obstoječih, ze uveljavljenih, modelov obravnavanega sistema. Uporabnost predstavljene metode bom ilustriral na večih nalogah indukcije novih, ter revizije obstoječih modelov realnih sistemov iz meritev.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: