Učenje kvalitativnih dreves

author: Dorian Šuc, Artificial Intelligence Laboratory, Faculty of Computer and Information Science, University of Ljubljana
published: Feb. 25, 2007,   recorded: April 2001,   views: 2812

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Različne študije v zadnjih letih so pokazale da so za nekatere naloge (npr. diagnostika, KARDIO) kvalitativni modeli primernejši, kot pa klasični kvantitativni (numerični) modeli. Vendar je določitev kvalitativnega modela kompleksnega sistema običajno časovno zahtevna naloga, ki zahteva precej predznanja o sistemu. Zato se zdi zanimivo tudi strojno učenje kvalitativnih modelov. Na seminarju bom predstavil algoritem QUIN za induktivno učenje kvalitativnih dreves iz numeričnih podatkov. Za razliko od običajnih odločitvenih dreves, so v listih kvalitativnih dreves kvalitativne monotonostne omejitve.
Algoritem QUIN in uporabnost kvalitativnih dreves bom prikazal v umetnih domenah in aplikacijah rekonstrukcije človeške veščine vodenja dinamičnih sistemov.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: