Napovedovanje imunskega odziva iz peptidnih mikromrež

author: Mitja Luštrek, Department of Intelligent Systems, Jožef Stefan Institute
published: April 4, 2011,   recorded: March 2011,   views: 2849
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Na seminarju sem predstavil del raziskav, ki sem jih opravil med podoktorskim izpopolnjevanjem na Univerzi v Rostocku v sodelovanju z imunologi. Peptidne mikromreže omogočajo merjenje odziva imunskega sistema na veliko število peptidov (delcev beljakovin). Zbirko prek 27.000 peptidov z znanim imunskim odzivom smo uporabili za učenje klasifikatorja, ki za peptid napove, ali se bodo nanj vezala protitelesa. V slogu stackinga smo sestavili več osnovnih klasifikatorjev, naučenih na različnih atributih, s čimer smo prekosili metode, znane iz literature. Poizkusi interpretacije podatkov kažejo, da obstajata dve skupini peptidov, za katere veljajo ravno nasprotne zakonitosti glede vezave protiteles.

See Also:

Download slides icon Download slides: solomon_lustrek_peptidi_01.pdf (1.1 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: