Učenje povzemanja besedil s pretvorbo v semantično mrežo

author: Jure Leskovec, Computer Science Department, Stanford University
published: Feb. 25, 2007,   recorded: June 2004,   views: 4498

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Pri avtomatski izdelavi povzetkov iz besedil (sumarizaciji) želimo iz vhodnega besedila pridobiti krajše besedilo, ki bi pa ohranilo čim več pomembne informacije iz vhodnega besedila. Na trgu je trenutno več produktov za sumarizacijo, ki pa vsi delujejo na osnovi rangiranja in selekcije stavkov iz osnovnega besedila - povzetek je torej predstavljen kot množica izbranih stavkov iz originalnega besedila. V našem pristopu smo ubrali drugačno pot.

Dokument smo s pomočjo kompleksne lingvistične analize predelali v semantično mrezo (sestavljeno iz relacij tipa osebek-povedek-predmet), ki skuša "razumeti" besedilo na globjem nivoju. Na taki "semantični" predstavitvi dokumentov smo uporabili metode strojnega učenja za modeliranje postopka, ki ga ljudje uporabljajo za izdelavo povzetkov. Rezultati so se izkazali kot zelo dobri - z modelom se zelo približamo ročno narejenim povzetkom besedil.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: