Oblikovanje baz podatkov na principih asociativnega razmišljanja

author: Iztok Lajovic, KreS, Kreativni sistemi, d.o.o., Ljubljana
published: Feb. 25, 2007,   recorded: March 2003,   views: 2916

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Današnja stopnja razvoja računalništva zahteva veliko znanj za preiskovanje kompleksnih informacij. Običajni uporabnik računalnika je odvisen od specializiranih, namenskih programskih rešitev in za izdelavo le-teh so seveda potrebni računalniški strokovnjaki.

Namenske rešitve zadovoljujejo obdelavo podatkov v načrtovanem obsegu problemskega prostora. Uporabniki pa želijo še nekaj več -- nekaj, kar bi obvladovalo tisti del njihovih želja po obdelavi, ki jih namenske rešitve ne pokrivajo.

Panorama je programska rešitev, ki omogoča snovanje in realizacijo kompleksnih podatkovnih struktur na osnovi principov asociativnega razmišljanja. Namenjena je širokemu krogu uporabnikov, saj za za preiskovanje veliko razlicnih informacij, shranjenih v vsebinsko različnih datotekah, ni potrebno ne poznavanje struktur teh datotek ne znanja poizvedovalnih jezikov.
Naenkrat prikaže uporabniku opazovan objekt in vse objekte v informacijskem prostoru, ki so nanj neposredno vezani in ki predstavljajo kontekst opazovanega objekta.
Potovanje po informacijskem prostoru je omogočeno kar z izborom katerega koli objekta iz konteksta opazovanega objekta.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: