Detekcija sumljivega obnašanja potnikov

author: Boštjan Kaluža, Department of Intelligent Systems, Jožef Stefan Institute
published: Jan. 21, 2011,   recorded: January 2011,   views: 3646
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Cilj raziskave je na letališkem terminalu iz 2D sledi zaznati potnike, ki se sumljivo obnašajo. V enem od scenarijev je potrebno zaznati potnika, ki skuša neopažen priti iz točke A v točko B (pri čemer se izogiba varnostnemu osebju na letališču). Predstavljen bo večagentni simulator za obnašanje potnikov na letališču in dvo-nivojska shema za detekcijo nenavadnega obnašanja, ki na prvem nivoju odkriva potencialno sumljive akcije, na drugem nivoju pa združuje zaznane akcije v končno odločitev, ali je obnašanje potnika sumljivo ali ne. Pri tem primerjamo skrite modele Markova (HMM) ter nekatere izpeljanke (CHMM, LHMM, HHMM), razpoznavanje planov na podlagi nagrade (utility-based plan recognition) in novo razvito metodo na podlagi akumulacije kazni (penalty-based accumulation). Raziskava je še v teku in se dogaja na Universtiy of Southern California (ZDA).

See Also:

Download slides icon Download slides: solomon_kaluza_dsop_01.pdf (994.7 KB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Reviews and comments:

Comment1 Študent, December 15, 2011 at 11:02 p.m.:

Moram priznat, da sem naslov sprva prebral kot " detekcija sumljivega obnašanja politikov " :D

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: