Skrivnost inteligence in zavesti

author: Matjaž Gams, Department of Intelligent Systems, Jožef Stefan Institute
published: Feb. 25, 2007,   recorded: June 2002,   views: 3835
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Zakaj se inteligenca in zavest upirata znanstveni razlagi in umetni izdelavi (umetni inteligenci)?

Ker je informacijski svet sestavljen iz klasičnega in inteligentnega podobno kot fizikalni iz sveta velikih in atomskih delcev.
V fiziki je ločnica Heisenbergov princip nedoločenosti (1925), v računalništvu Princip mnogoterega znanja (2000).
Po principu mnogoterosti sledi tudi, da je človeška misel lahko močnejša kot sistem enačb, algoritem, računalnik oz. Turingov stroj.
Predavanje bo za širše občinstvo z odlomki iz filmov.

Vir: Weak intelligence, Nova Publishing, NY, 2001.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: