Medjezično iskanje (Cross-language information retrieval)

author: Jure Dimec, Institute of Biomedical Informatics, University of Ljubljana
published: Feb. 25, 2007,   recorded: November 2002,   views: 3100
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Medjezično iskanje je relativno nova zvrst shranjevanja in iskanja informacij (information retrieval), ki v večjezičnih zbirkah besedil omogoča z iskalno zahtevo v enem od jezikov zbirke priklic dokumentov v dveh ali več jezikih zbirke.

V seminarju bomo poskušali opisati nekatere najpomembnejše metode medjezičnega iskanja in jezikovne vire, ki se pri tem uporabljajo.

Med metodami bo poudarek predvsem na prevajanju iskalnih zahtev, med viri pa bo največ pozornosti posvečene dvo in večjezičnim ontologijam (tezavrom, slovarjem in tezavrom kolokacij), korpusom, njihovi avtomatski gradnji in uporabi pri eksperimentih medjezičnega iskanja.

Na koncu bomo poskusili določiti nivo uspešnosti, ki ga postopki medjezičnega iskanja dosegajo za dokumente v najpomembnejših svetovnih jezikih.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: