Rekonstrukcija črnih škatel s strojnim učenjem

author: Ivan Bratko, Faculty of Computer and Information Science, University of Ljubljana
author: Dorian Šuc, Artificial Intelligence Laboratory, Faculty of Computer and Information Science, University of Ljubljana
published: Feb. 25, 2007,   recorded: March 2001,   views: 3576

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Naj bo dana naprava, s katero lahko eksperimentiramo kot s črno skatlo, torej opazujemo njeno zunanje obnašanje. Zanima pa nas notranjost te črne skatle. Kako naprava deluje, po kakšnih principih je zgrajena, kaksna intuicija se skriva za njenim dizajnom?
V tem seminarju bomo kot primer obdelali rekonstrukcijo inovativnega algoritma za vodenje žerjava, ki so ga razvili na Česki tehniški univerzi in ki se uporablja v industriji.
Osnovna ideja rekonstrukcije je, da z učenjem kvalitativnih dreves identificiramo kvalitativno delovanje naprave. Inducirani kvalitativni model je osnova za intuitivno razlago, kako naprava deluje, pa tudi za nadaljnjo popolno rekonstrukcijo in optimizacijo naprave.
V seminarju bo predstavljen algoritem QUIN za učenje kvalitativnih dreves ter njegova uporaba pri žerjavu, pa tudi kot orodja za vizualizacijo podatkov.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: