Metoda podpornih vektorjev - 1

author: Janez Brank, Condensed Matter Physics, Jožef Stefan Institute
published: Feb. 25, 2007,   recorded: October 2003,   views: 3213
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Dana je zbirka fizikalnih člankov z znanega strežnika www.arXiv.org. Dobimo besedilo člankov, nekaj metapodatkov in graf citatov med članki. Za nekatere članke vemo tudi, kolikokrat so jih uporabniki prenesli s strežnika v prvih dveh mesecih po objavi članka v arhivu. Naloga je napovedati to število prenosov se za neko vnaprej določeno množico preostalih člankov. To je eden od problemov z letošnjega KDD Cup-a, tekmovanja v data miningu, ki ga organizirajo vsako leto v povezavi s konferenco KDD. Napovedi, ki sva jih za ta problem poslala midva z Juretom, so v konkurenci osemnajstih ekip osvojile prvo mesto. Na seminarju bom podrobneje predstavil problem in opisal, kako sva se ga lotila. Napovedovala sva z linearnim modelom, za učenje sva uporabila regresijski SVM, največ časa pa sva posvetila izbiranju in obteževanju atributov pred učenjem. Vec podrobnosti je na naslovu: http://ai.ijs.si/kddcup03/

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: