Ne ne biti ali ne biti?

author: Andrej Bauer, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
published: Feb. 25, 2007,   recorded: March 2002,   views: 3901
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Klasične veje matematike, kot so geometrija, analiza in diferencialni račun, so mnogo starejše od računalniške znanosti. Zato ni presenteljivo, da ne ponujajo odgovorov na vprašanja, ki zanimajo računalničarje; na primer, kakšne podatkovne strukture so primerne za predstavitev realnih števil, diferenciabilnih preslikav, verjetnostnih porazredlitev in ostalih klasičnih matematičnih struktur. Teorija realizabilnosti ponuja en možen odgovor na ta vprašanja: celoten matematični svet zgradimo še enkrat in ga zasnujemo na računskem modelu kot je na primer programski jezik ali na stroj z RAM pomnilnikom. V tako prikrojenem matematičnem svetu je vsaka matematična konstrukcija avtomatično opremljena z ustrezno računalniško implementacijo. Računalniško zavestno matematiko lahkotako razvijemo povsem abstraktno, hkrati pa imamo na voljo matematična orodja, s katerimi zagotovimo pravilnost implementacije matematičnih struktur. V novem matematičnem svetu ni vse tako kot v klasičnem. Nekateri klasični aksiomi so neveljavni, drugi neklasični aksiomi pa so veljavni. Te spremembe vplivajo na lastnosti osnovnih matematičnih objektov, kot so na primer realna števila. Vendar pa se bodo vsi, ki razmišljajo računsko, strinjali, da je novi svet boljši od starega..

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: