Globalna finansijska kriza: uzroci, rizici i mogućnosti

author: Branko Urošević, University of Belgrade
published: Nov. 29, 2008,   recorded: November 2008,   views: 4973
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Mednarodna avtoriteta na področju upravljanja s tveganji in finančne analize prihodnosti ddr. Urošević, ustanovitelj in predsednik Južnoevropskega centra za sodobne finance (SECCF), je v predavanju udeležencem osvetlil pomen upravljanja s tveganji kot ključne teme v finančni krizi. Ob tem je poudaril glavna vprašanja, s katerimi se mora vsaka organizacija ukvarjati v tem času, in sicer: kako zaščititi dobičkonosnost podjetja, kako in katere projekte financirati v času proračunskih omejitev, kako uspešno sodelovati s finančnimi institucijami ter kako ocenjevati vrednost projektov. Poleg upravljanja s tveganji se je Urošević dotaknil tudi pomena kakovostnih informacij, pripravljenosti za novi val menedžerjev, trajnostnega razvoja in upravljanja s stroški.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: