Event: Conferences » Other » Znanstvena konferenca Slovenščina na spletu in v novih medijih, Ljubljana 2015 Znanstvena konferenca Slovenščina na spletu in v novih medijih, Ljubljana 2015

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

Slovenščina na spletu in v novih medijih 2015 - Ljubljana   

Znanstvena konferenca Slovenščina na spletu in v novih medijih, Ljubljana 2015

Znanstvena konferenca Slovenščina na spletu in v novih medijih je potekala v okviru temeljnega raziskovalnega projekta JANES, ki ga med letoma 2014 in 2017 financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Na konferenci je bilo predstavljenih 15 izvirnih znanstvenih prispevkov 23 avtorjev s področja korpusnega in računalniškega jezikoslovja, ki pokrivajo 4 tematske sklope. Prvi se posveča gradnji virov in razvoju orodij za analizo računalniško posredovane komunikacije. V drugi sklop uvrščamo prispevke, ki karakteristike slovenščine v računalniško posredovani komunikaciji primerjajo s pisno normo in govorjenim jezikom. Tretji sklop zajema prispevke s področja leksikografije, frazeologije in terminologije, četrti pa prinaša sociolingvistične raziskave o regionalni zaznamovanosti jezika uporabniških spletnih vsebin, ekspresivnih prvinah v jeziku moških in žensk ter o žaljivem govoru.

Categories

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: