View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

Strateška konferenca TCS 2007 - Celje   

Strateška konferenca Toolmakers Cluster of Slovenia (TCS), Celje 2007

Orodjarstvo je visoko inovativna razvojno-proizvodna dejavnost izdelovanja orodij in priprav, ki so potrebne pri izdelavi vseh industrijskih proizvodov. Kot takšno je orodjarstvo sestavni del razvoja vseh novih industrijskih proizvodov.

Kaj je GROZD

Grozd je oblika mrežne organizacije, kjer se medsebojno povezujejo različne profitne in neprofitne organizacije, s ciljem rasti konkurenčne ter poslovne uspešnosti sodelujočih organizacij.

Kaj je SLOVENSKI ORODJARSKI GROZD (TCS - Toolmakers Cluster of Slovenia)

Slovenski orodjarski grozd je skupina slovenskih podjetij in RR organizacij, ki delujejo na področju razvoja in izdelave proizvodov ter storitev s področja orodjarstva, predvsem za potrebe tehnološko najzahtevnejših industrij EU.

Zakaj TCS

Namen slovenskega orodjarskega grozda je podpora rasti konkurenčne sposobnosti sodelujočih podjetij in organizacij, in sicer s povezovanjem in sodelovanjem na področju trženja, raziskav in razvoja, nabave ter na področju obvladovanja proizvodnih virov celotnega grozda in širše.

Poslovne dejavnosti TCS

Poslovne dejavnosti TCS so:

  • Marketing TCS,
  • Predkonkurenčne raziskave TCS,
  • Razvoj in uvajanje skupnih poslovnih ter tehniško-tehnoloških standardov TCS,
  • Obvladovanje dobavnih verig TCS,
  • Obvladovanje odnosov s kupci TCS,
  • Poslovno svetovanje članom TCS,
  • Izobraževanje in usposabljanje,
  • Projektna pisarna TCS,
  • Vodenje skupnih projektov TCS

Več informacij najdete na ToolsCluster.net.

Categories
3008 views, 09:06  
lockedflagToolEast presentationToolEast presentation
Drago Trebežnik, Tone Sagadin Drago Trebežnik, Tone Sagadin

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: