pred začetkom gradnje “Biotehnološkega stičišča nacionalnega Inštituta za biologijo” (BTS-NIB)

published: July 15, 2021,   recorded: July 2021,   views: 2
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Biotehnološko stičišče NIB (BTS-NIB) je investicijski projekt izgradnje raziskovalne infrastrukture visoke kakovosti na naslovu Večna pot 111, Ljubljana. Projekt vključuje rušitev obstoječega Vhodnega objekta v botanični vrt in gradnjo novega objekta v dveh etažah, tlorisne dimenzije 23,50 m x 152,60 m ter neto površine 6.560 m2.

Ocenjena vrednost investicijskega projekta znaša 20.777.441 EUR (z DDV, v tekočih cenah). V višini 20.000.000 EUR projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Namen investicijskega projekta BTS-NIB je zagotovitev ustreznih infrastrukturnih pogojev za izkoriščenje raziskovalnih in razvojnih priložnosti na področjih delovanja NIB.

Cilj investicijskega projekta je izgradnja nove raziskovalne infrastrukture visoke kakovosti, ki bo izboljšala raziskovalne zmogljivosti za izkoriščanje razvojnih možnosti NIB v domačem in mednarodnem okolju. Zagotovljeni delovni pogoji v skladu s standardi kvalitete laboratorijskega dela in varnosti pri delu ter ustrezni prostorski pogoji za namestitev najsodobnejše laboratorijske opreme na področju bioznanosti, bodo omogočili: krepitev znanstvene odličnosti na mednarodnem nivoju; tesnejše povezovanje z gospodarskim sektorjem; širjenje univerzitetnega in poslovnega izobraževanja na doktorskem in podoktorskem nivoju in funkcionalnih usposabljanj za potrebe gospodarstva; vzpostavitev inovativnega okolja, ki bo privlačilo tako raziskovalce iz tujine kot tudi mlajše slovenske znanstvenike; okrepitev sodelovanja z drugimi relevantnimi nacionalnimi deležniki na področju razvoja in raziskav ter prenosa tehnologij v gospodarstvo; infrastrukturno nadgradnjo, ki kot nujna izhaja iz položaja NIB kot pomembnega centra znanja, vključenega v evropske raziskovalne infrastrukture; krepitev podpore državnim organom na njihovih delovnih področjih z najsodobnejšimi vsebinskimi in tehnološkimi znanji.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: