BTC

moderator: Violeta Bulc, VIBACOM, d.o.o.
author: Jože Mermal, BTC d.d., Ljubljana
author: Janko Pirkovič, BTC d.d., Ljubljana
author: Robi Košir, BTC d.d., Ljubljana
author: Vida Pečaver, BTC d.d., Ljubljana
author: Janko Pirkovič, BTC d.d., Ljubljana
author: Dušan Mramor, Faculty of Economics, University of Ljubljana
published: May 4, 2011,   recorded: May 2011,   views: 3603
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Ljudje podjetja še vedno dojemamo precej stereotipno: kot urejene, rutinirane hierarhične sisteme. Taka rigidna struktura pa ovira uspešno prilagajanje spremembam. Danes, ko je teh še posebej veliko ter so pogosto zelo intenzivne, je zato še posebej pomembno, da pri strateških usmeritvah podjetja aktivno sodelujejo tudi lastniki. Odnos vodstva do lastnikov je kot navznoter usmerjen del 8+1 poslovnih odnosov pri tem ključnega pomena, kar ponazarja tudi zgodba družbe BTC.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: