Nastopni govor novega direktorja IJS in program vodenja IJS

author: Jadran Lenarčič, Jožef Stefan Institute
published: Oct. 30, 2007,   recorded: June 2005,   views: 3080

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Nastopni govor novega direktorja Instituta Jozef Štefan prof. doc. Jadrana Lenarčiča v katerem nam predstavlja svoj program vodenja Instituta Jozef Štefan v svojem pet letnem mandatu. Raziskovalci pogosto mislijo da so naši uspehi pogosto odvisni predvsem od osebnega prizadevanja posameznega raziskovalca, kar je seveda res vendar ni dovolj. Njihova uspešnost je v veliki meri odvisna od povezanosti vseh nas na več nivojih; med raziskovalci, durgimi sodelavci instituta, vodstvom instituta in državo. Kot ambasadorji slovenske znanosti smo v isti ladji.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: