Samo Kreft
homepage:http://www.ffa.uni-lj.si/o-fakulteti/sodelavci/oseba/kreft-samo.html
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Samo Kreft se je rodil 5.3.1972 v Ljubljani, kjer je končal tudi osnovno in srednjo šolo. V srednji šoli je obiskoval botanični, matematični in fotografski krožek, ter se udeleževal tekmovanj iz znanja matematike, fizike in kemije. Leta 1990 se je vpisal na ljubljansko Fakulteto za farmacijo, kjer je leta 1994 diplomiral s temo "Uporaba neradioaktivne in situ hibridizacije za lokalizacijo Ache mRNA v odraslem skeletnem mišičnem vlaknu" (mentor: prof. dr. Zoran Grubič). Vzporedno s študijem farmacije je obiskoval predavanja na Oddelku za Biologijo. Tam je opravil tudi nekaj izpitov: Splošna botanika, Splošna zoologija, Sistematska botanika, Fitofiziologija, Zoofiziologija, Rastlinska biokemija. Leta 1995 se je zaposlil na Katedri za farmacevtsko biologijo, na Fakulteti za farmacijo. Doktoriral je leta 1999 z disertacijo "Razvoj kapilarno elektroforeznih metod za uporabo v farmacevtski biologiji" pod mentorstvom doc. dr. Boruta Štruklja. V naziv asistenta za področje farmacevtske biologije je bil izvoljen leta 1997, v naziv docenta leta 2000, v naziv izrednega profesroja pa leta 2005. Poleg znanstvenih člankov, je napisal tudi preko 60 poljudnih in strokovnih člankov v revijah Proteus, Herbika, Delo&Dom, Spatula in Zdravje. Od leta 1987 je član Prirodoslovnega društva Slovenije (v letih 1999-2005 član izvršnega odbora in tajnik tega društva). Član Slovenskega farmacevtskega društva je od leta 1991. Član Botaničnega društva Slovenije je od ustanovnega občnega zbora leta 1998 naprej. Kot član Odbora za zdravila rastlinskega izvora sodeluje z Evropsko agencijo za zdravila (EMEA) in Slovensko agencijo za zdravila.


Lectures:

lecture
flag Od vrbove skorje do sodobnih analgetikov
as author at  Teden možganov "Na pragu bolečine", Ljubljana 2019,
274 views
  lecture
flag Zdravila ali Pehtini zvarki?
as author at  Znanost na cesti, znanje in ideje na prepihu, Ljubljana,
together with: Anja Čuček (moderator),
2887 views
lecture
flag Sodobna fitoterapija – z dokazi podprta uporaba zdravilnih rastlin
as author at  Odlični v znanosti 2013 - serija vsakoletnih dogodkov, ki jih organizira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) / Excellent in Science 2013 - a series of yearly events organised by the Slovenian research Agency,
2711 views
  lecture
flag Kemija vonja
as author at  Ugriznimo znanost - Izobraževalna TV oddaja,
together with: Miha Žorž (moderator), Marko Dolinar, Maja Golob, Franc Šolar, Damjan Janeš,
3704 views
lecture
flag Kuhinja prihodnosti
as author at  Ugriznimo znanost - Izobraževalna TV oddaja,
together with: Miha Žorž (moderator), Andrej Voh, Mojca Korošec, Marjan Simčič,
4452 views