Rudi Rizman
homepage:http://www.kiberpipa.org/~sociologija/?page_id=50
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Ddr. Rudi Rizman je redni profesor za sociologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Na isti fakulteti opravlja funkcijo predsednika znanstvenoraziskovalnega inštituta (ZIFF). Redno predava tudi na Univerzi v Bologni in v Sarajevu ter občasno na številnih drugih univerzah in raziskovalnih ustanovah v tujini. Doktorata socioloških znanosti je pridobil na Univerzi v Ljubljani in na Harvardu. V preteklosti je bil odgovorni urednik Tribune, Problemov, urednik Javnosti (The Public) in član uredniških svetov pri številnih drugih domačih in tujih mednarodnih publikacijah, član mednarodnega Russellovega razsodišča, Sartrovega »Anti-prix Committee« itd. Od leta 2002 do leta 2006 je bil izbran za evropskega člana pri mednarodnem in interdisciplinarnem raziskovalnem projektu z naslovom »Globalizacija in avtonomija«, ki ga vodi McMaster University (Kanada). Njegovi pedagoški in raziskovalni interesi obsegajo naslednja področja: sociologija globalizacije, (etno)nacionalizma, nacionalne države, nacionalne identitete, mednarodnih odnosov (Evropska unija, ZDA itd.), klasična sociološka misel, zgodovina družbenih idej, problemi demokracije (tranzicije in konsolidacije), vloga inteligence in intelektualcev, človekove pravice, genocid, terorizem in druga.


Lecture:

lecture
flag Force, law and the prospects of survival
as introducer at  Eminent Speakers at the Faculty of Arts, University of Ljubljana,
together with: Noam Chomsky,
33723 views