Roman Globokar
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Roman Globokar (1971) je po končani srednji družboslovni šoli v Ivančni Gorici (1986-1990) in vojaščini jeseni leta 1991 začel študirati teologijo na Teološki fakulteti v Ljubljani. Po dveh letih je študij nadaljeval na Papeški univerzi Gregoriana (Pontificia Università Gregoriana) v Rimu, kjer je leta 1996 dosegel bakalavreat iz teologije. Leta 1997 je bil posvečen za duhovnika ljubljanske nadškofije. Leto kasneje je na Gregoriani magistriral iz moralne teologije. Naslov magistrske naloge je: Ehrfucht vor dem Leben – Grundprinzip des Sittlichen nach Albert Schweitzer. Leta 2001 je na isti univerzi zaključil tudi doktorski študij z nalogo Verantwortung für alles, was lebt – Von Albert Schweitzer und Hans Jonas zu einer theologischen Ethik des Lebens (mentor prof. dr. Philipp Schmitz, somentor prof. dr. Klaus Demmer). V akademskem letu 1998/99 je opravil tudi specializacijo na Inštitutu za bioetiko pri Katoliški Univerzi Sacro Cuore v Rimu. Jeseni 2001 je začel delovati kot asistent pri katedri za moralno teologijo in se istega leta zaposlil kot učitelj vere in kulture na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani. Od leta 2005 izvaja predavanja pri predmetu Osnovna moralna teologija. Januarja 2006 postane direktor Zavoda sv. Stanislava. Piše znanstvene, strokovne in poljudne članke s področja moralne teologije, predava na domačih in mednarodnih simpozijih in se medijsko angažira na področju etike in šolstva. Je član Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko.


Lecture:

debate
flag Panelna razprava / Panel discussion
as author at  Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: GENIalna prihodnost - genetika, determinizem in svoboda / International Conference Bioscience and Society: GENIal future – genetics, determinism and freedom,
together with: Oren Harman, Gregor Tomc, Franc Mali, Gregor Zupančič, Radovan Komel, Alexis Zrimec (moderator),
2794 views