Radovan Komel
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Prof. Radovan Komel se že dolga leta ukvarja z raziskavami mikrobne biokemije in biotehnologije, ki jim je, kot eden od pionirjev na tem področju v Sloveniji, že zelo zgodaj dodal raziskave na področju genetskega inženirstva, kasneje pa še klinično usmerjene medicinske molekularno biološke raziskave. Njegova bibliografija obsega preko 750 enot, pri čemer je ključnega pomena preko 110 publikacij v revijah s faktorjem odmevnosti in z veliko stopnjo citiranosti. Velik del teh raziskav je privedel do uporabne ravni. Tako je izstopajoče njegovo delo na področju rekombinantnih učinkovin za farmacevtsko industrijo in na prodročju diagnostike, npr. osteoporoze, in analize mikrosatelitov za individualno diagnostiko raka na želodcu, v prenatalni diagnostiki pa je pripomogel k razvoju postopkov za gensko analizo številnih monogenskih obolenj, kot so cistična fibroza, hemofilija A, policistična bolezen ledvic in bulozna epidermoliza. Na pedagoškem področju izstopa njegovo izredno mentorsko delo, saj je bil doslej mentor preko 40 doktorandom in magistrandom. Pionirsko delo je opravil tudi pri uvedbi pouka molekularne biologije na podiplomski in dodiplomski ravni. Obsežno in uspešno je tudi organizacijsko delo prof. Komela na področju biokemijskih znanosti. Ustanovil je Medicinski center za molekularno biologijo na Medicinski fakulteti, ki ga tudi vodi, bil je eden od pobudnikov ustanovitve Konzorcija za tehnologijo bio-čipov. S svojim strokovnim delom je sodeloval je v več mednarodnih strokovnih organizacijah in na nacionalni ravni.

Prof. Radovan Komel je znan širši javnosti tudi zaradi svojih poljudnih člankov in nastopov v javnih občilih, kjer na razumljiv način pojasnjuje dileme v zvezi z genetskimi in molekularno biološkimi raziskavami. Kot zelo aktiven sodelavec gibanja Znanost mladini in urednik revije Proteus pa je poznan tudi slovenski najmlajši generaciji.


Lectures:

interview
flag 70 let revije Proteus | 70 years of the Proteus magazine
as interviewee at  Sadovi znanja - Izobraževalna TV oddaja | Gains of knowledge - educational TV series,
together with: Primož Tomaž Sark (interviewer), Tomaž Sajovic (interviewee),
2803 views
  debate
flag Panelna razprava / Panel discussion
as author at  Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: GENIalna prihodnost - genetika, determinizem in svoboda / International Conference Bioscience and Society: GENIal future – genetics, determinism and freedom,
together with: Oren Harman, Gregor Tomc, Franc Mali, Roman Globokar, Gregor Zupančič, Alexis Zrimec (moderator),
2794 views
lecture
flag Človeške dedne bolezni, njihovo izražanje in napovedovanje prihodnosti / Human Hereditary Diseases, their Expression and Prediction
as author at  Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: GENIalna prihodnost - genetika, determinizem in svoboda / International Conference Bioscience and Society: GENIal future – genetics, determinism and freedom,
3437 views
  lecture
flag Znanstveni in etični problemi kloniranja
as author at  Kolokviji na Institutu "Jožef Stefan",
5216 views