Rade Injac
homepage:http://www.ffa.uni-lj.si/o-fakulteti/sodelavci/oseba/injac-rade.html
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Doc. dr. Rade Injac (področje farmacevtske biologije) je bil rojen 1978 v Zrenjaninu (Srbija). Po končani osnovni šoli »Dositej Obradović« in srednji Medicinski šoli (smer farmacevtski tehnik) v Zrenjaninu, se je leta 1997 vpisal na Odsek za farmacijo na Fakulteti za farmacijo Univerze v Beogradu, kjer je marca 2003 diplomiral. Za diplomsko delo je prejel Univerzitetno nagrado za študente leta 2004. Po končanju pripravniškega staža za farmacevte v Beogradu se je šolskega leta 2003/2004 vpisal na podiplomski študij Biomedicine na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani. V naziv asistenta pripravnika je bil habilitiran marca 2005 za obdobje štirih let (Odsek za farmacijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Novem Sadu). Doktorat iz področja farmacevtskih znanosti je uspešno zaključil decembra 2008 na Univerzi v Ljubljani.Kot asistent pripravnik je organiziral in vodil vaje iz farmacevtske tehnologije z biofarmacijo v četrtem letniku univerzitetnega študija farmacije na Medicinski fakultetu v Novem sadu, Odsek za farmacijo. Januarja 2010 je bil izvoljen v naziv docenta za področje farmacevtske biologije na Katedri za farmacevtsko biologijo Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani. Trenutno sodeluje pri mednarodnem bilateralnem projektu uporabe furelenola v biomedicini (Univerza v Novem Sadu in Univerza v Ljubljani) in v nacionalnem projektu uporabe apigenola kot antioksidanta (na istem je angažiran za dopolnilno delovno razmerje v višini 10%). Polek sodelovanja na raziskovalnih projektih, je doc. dr. Injac zaposlen za polni delovni čas kot projektni vodja razvojnih projektov v farmacevtski družbi Lek, članici Sandoz skupine.V začetku podiplomsekga študija je bilo njegovo raziskovalno delo v tesni povezavi z raziskavami na področju analize zdravil (kapilarna elektroforeza, spektrofotomerijske analize, tankoplastna kromatografija z dezintomerijo in visokotlačna tekočinska kromatografija). Razvoj in znanja na tem področju sta ga pripeljala do potencialne uporabe fulerenola kot antioksidanta in univerzalnega organoprotektorja v kemoterapiji in radioterpaiji pri različnih vrstah tumorjev. Na podlagi svojih dosežkov na področju uporabe fulerenola in številnih objavah v visoko rangiranih revijah z dejavnikom vpliva, je prejel leta 2008 Dekanovo nagrado za raziskovalno delo v okviru podiplomskega študija in leta 2009 Krkino nagrado za doktorsko delo. V začetku leta 2010 je bil nominiran in nagrajen z dvojno Lekovo zvezdo, in sicer za posebni poslovni dosežek pri timskem delu ter osebno nagrado kot Lekova zvezda za raznolikost, komunikativnost in med kulturno komunikacijo. Polek novih pristopov v procesih validacije analitskih metod, se še naprej ukvarja z farmakološkimi, patohistološkimi, fiziološkimi in biokemijskimi spremembami na novoju tkiva/celic pri poškodbah, ki so posledica radikalov pod vplivom različnih dejavnikov. Sam ali v soavtorstvu je objavil 30 člankov v mednarodnih revijah s faktorjem vpliva. Je soavtor nekaj mednarodnih patentov s področja farmacevtske tehnologije (Lek farmacevtska družba) in urednik knjige o sodobni farmacevtski analizi objavljene v angleškem jeziku leta 2009. Doc. dr. Rade Injac je bil v obdobju 2007-2010 večkrat gostojoči recenzent v enajstih mednarodnih revijah. Trenutno je član dveh mednarodnih uredniških odborov in številnih mednarodnih združenjih farmacevtov ter mladih znanstvenikov za področje farmacije in medicine.


Lecture:

lecture
flag Svečana podelitev nagrad in priznanj Miroslava Zeia 2011
as author at  Svečana podelitev nagrad in priznanj Miroslava Zeia na Nacionalnem inštitutu za biologijo, Ljubljana,
together with: Dejan Židan, Marina Dermastia, Alenka Malej, Tamara Lah Turnšek (presenter), Andrej Čokl (introducer), Jure Piškur, Jana Petković, Mateja Jordan (moderator),
4330 views