Reaktorska tehnika

author: Leon Cizelj, Odsek za reaktorsko tehniko, Institut "Jožef Stefan"
author: Ivo Kljenak, Odsek za reaktorsko tehniko, Institut "Jožef Stefan"
author: Iztok Tiselj, Odsek za reaktorsko tehniko, Institut "Jožef Stefan"
author: Matjaž Leskovar, Odsek za reaktorsko tehniko, Institut "Jožef Stefan"
author: Oriol Costa Garrido, Odsek za reaktorsko tehniko, Institut "Jožef Stefan"
author: Raphael Connes, Odsek za reaktorsko tehniko, Institut "Jožef Stefan"
author: Zhengxiang Chen, Odsek za reaktorsko tehniko, Institut "Jožef Stefan"
produced by: S.TV.A.d.o.o.
published: Aug. 14, 2013,   recorded: June 2013,   views: 3000
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Raziskovalni program Reaktorska tehnika zajema raziskave na področju jedrske energije, tehnike in varnosti. Raziskujemo pojave, do katerih prihaja pri prehodnih pojavih, nezgodah in resnih nesrečah v jedrskih elektrarnah. Poleg tega, da prispevajo k jedrski varnosti, so rezultati raziskav uporabni tudi za široki krog industrijskih procesov.

Na področju termohidravličnih vartnostnih analiz raziskujemo pojave v jedrskih elektrarnah z lahkovodnimi reaktorji, kot so: prenos toplote v enofaznem in dvofaznem turbulentnem toku, podhlajeno mehurčkasto vrenje v navpičnih kanalih, ter enofazni in dvofazni vodni udar v cevnih sistemih. Raziskujemo tudi osnovne pojave, ki so značilni za resne nesreče: parne eksplozije zaradi interakcije med hladilom in staljeno reaktorsko sredico, mešanje in razslojevanje atmosfere zadrževalnega hrama, kondenzacija vodne pare v prisotnosti nekondenzibilnih plinov ter obnašanje aerosolov (transport, kondenzacija in usedanje) v zadrževalnem hramu.

Na področju trdnostnih varnostnih analiz razvijamo nove modele, ki omogočajo napoved mikroskopskih poškodb in študij njihovega vpliva na makroskopski odziv materialov. Raziskave vključujejo simulacije nastanka in razvoja medkristalnih razpok v naključni zrnati strukturi in procese staranja.

Na področju verjetnostnih varnostnih analiz razvijamo nove metode z vpeljavo časa kot dodatne dimenzije. Verjetnostne varnostne analize integriramo z optimizacijskimi metodami, kot je simulirano izžiganje. Prav tako raziskujemo vpliv človeškega dejavnika na zanesljivost kompleksnih tehnoloških sistemov.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: