Event: Conferences » Other » Poučevanje računalništva in informatike (RIN) v Sloveniji Poučevanje računalništva in informatike (RIN) v Sloveniji

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

Poučevanje RIN v Sloveniji   

Poučevanje računalništva in informatike (RIN) v Sloveniji

Zaradi zgodovinskih razlogov v besedilu uporabljamo kot sopomenke tri pojme: računalništvo in informatika, računalništvo ter informatika, ki popisujejo angleška izraza Computer Science ali Computing, oziroma kontinentalni pojem Informatique (npr. v francoščini). Da se izognemo dvoumnosti uporabljamo tudi kratico RIN.

Samo poučevanje RIN (angl. Computer Science Education) lahko razdelimo na tri segmente: računalniško (ali digitalno) opismenjevanje; spretnost uporabe tehnologije; in temeljne vsebine RIN. Prva segmenta dajeta učencu oziroma dijaku potrebno znanje, da lahko uporablja IKT (informacijsko in komunikacijsko tehnologijo) – da lahko postane uporabnik ali potrošnik tehnologije. Šele tretji segment mu daje potrebno znanje, da tehnologijo ne samo uporablja, ampak tudi ustvarja. Pri tem poudarjamo, da ne gre samo za ustvarjanje tehnologije same, ampak tudi ustvarjanje v povezavi in za potrebe drugih dejavnosti (od umetnosti in humanistike do družboslovja in od znanosti do inženirstva).

Categories

MIZŠ: Predaja poročila strokovne delovne skupine za analizo prisotnosti vsebin računalništva in informatike v programih osnovnih in srednjih šol ter za pripravo študije o možnih spremembah (RINOS)


Poročilo je rezultat dela strokovne delovne skupine, ki jo je imenovala ministrica za izobraževanje, znanost in šport z nalogo, da preuči stanje poučevanja računalništva in informatike v osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji ter predlaga možne spremembe. Skupina je bila sestavljena zelo široko, da bi lahko osvetlila problematiko iz različnih zornih kotov. V njej so bili trije strokovnjaki s področja računalništva in informatike ter dva s področja razvojne psihologije. Poleg strokovnjaka Zavoda RS za šolstvo sta v skupini sodelovala še učitelja iz osnovne in iz srednje šole. V skupini je bil tudi predstavnik gospodarstva, ki ga je predlagala Gospodarska zbornica Slovenije. Poleg tega sta bila člana skupine še predstavnika ministrstva. Končni dokument, ki je pred nami, je bil sprejet z najširšim konsenzom članov skupine, kar ob raznolikosti pogledov na problematiko daje poročilu zelo velik pomen.

SAZU: Posvet o poučevanju računalništva in informatike (RIN), Ljubljana 2017


Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) je že organizirala vrsto posvetov o poučevanju biologije, kemije. fizike, tehnike in književnosti v srednjih šolah. Niz nadaljuje posvet o poučevanju računalništva in informatike. Na posvetu bomo osvetlili vprašanje, kakšno naj bo poučevanje računalništva in informatike, ki naj omogoča otroku, da postane ustvarjalec, in ne zgolj uporabnik informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Nagovori

747 views, 04:33  
flagNagovorNagovor
Ivan Bratko Ivan Bratko
664 views, 02:42  
flagNagovorNagovor
Andrej Brodnik Andrej Brodnik
681 views, 02:57  
flagNagovorNagovor
Domen Božeglav Domen Božeglav
689 views, 07:38  
flagNagovorNagovor
Maja Brenčič Makovec Maja Brenčič Makovec

Predstavitev problematike

Potrebe po znanju in kompetencah

Poučevanje RIN v Sloveniji

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: