Ali so ogledne in šolske zbirke naravoslovnih objektov relikt preteklosti ali nepogrešljiv pripomoček za dvig kakovosti izobraževanja?

author: Andrej Šorgo, Oddelek za biologijo, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru
published: June 28, 2018,   recorded: May 2018,   views: 471
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Sodobna tehnologija omogoča, da si z njo pridobimo informacije o živalih, rastlinah, mineralih in kamninah. Pomanjkljivost te iste tehnologije pa je, da ne omogoča pridobivanja predstav o številnih lastnostih predmetov ali organizmov. Na zaslonu računalnika so zato vsi objekti dvodimenzionalni ter enako veliki. Nojevo jajce je zato na sliki enako veliko kot vesolje. Na predavanju bodo predstavljeni izobraževalna vrednost naravoslovnih zbirk ter načini, kako jih smotrno vključiti v izobraževanje.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: