Upravljanje in življenje z rjavim medvedom v Sloveniji

author: Miha Krofel, Oddelek za gozdarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: Dec. 21, 2011,   recorded: December 2011,   views: 3596
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Rjavi medved je ena izmed naših najbolj karizmatičnih in potencialno konfliktnih vrst živali. V Sloveniji je upravljanje z njim in reševanje konfliktov do sedaj temeljilo predvsem na odstrelu. Vendar kljub močnemu poseganju v populacijo, število konfliktov v Sloveniji še vedno narašča. Zato bo potrebno v prihodnje poleg odstrela začeti razmišljati tudi o dodatnih, bolj učinkovitih ukrepih upravljanja. V predavanju bodo predstavljene izkušnje iz tujine in rezultati novih raziskav v Sloveniji, v okviru katerih je bilo v zadnjih letih 21 medvedov intenzivno spremljanih s pomočjo GPS telemetrije. Nova spoznanja nakazujejo na nove možne načine upravljanja, ki bi lahko olajšali sobivanje med medvedom in človekom v Sloveniji. Spoznali boste tudi osnovne biološke značilnosti rjavega medveda v Sloveniji in se naučili kakšno je primerno vedenje na območju medveda.

See Also:

Download slides icon Download slides: pms2011_krofel_medved_01.pdf (10.8 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: