Fosilni les

author: Matija Križnar, Kustodiat za geologijo, Prirodoslovni muzej Slovenije
published: June 8, 2011,   recorded: June 2011,   views: 2803
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Skozi pestro geološko zgodovino Zemlje so uspevale najrazličnejše združbe rastlin. V paleozoiku so rastle velike preslice in praprotnice, kasneje skozi mezozoik in predvsem v kenozoiku, pa se že pojavijo prave lesne rastline. Fosilizacija lesa je dokaj zapleten proces, kjer sodelujejo različni minerali in so potrebni posebni pogoji. V Sloveniji poznamo nekaj zanimivih nahajališč fosilnih (terciarnih) lesov, ki so bili tudi raziskani. Z določitvijo posameznih lesnih vrst je bilo mogoče sklepati v kakšnem okolju in klimi so uspevala dreves, katerih les je fosiliziral. Med najbolj značilne drevesne vrste, ki smo jih odkrili spajajo različni iglavci (taksodiji, sekvoje, cipresovke) in listavci z lovorovci, cimetovci ter vrstami značilnimi za priobalne mangrovske gozdove.

See Also:

Download slides icon Download slides: pms2011_kriznar_fosilniles_01.pdf (5.9 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: