Invazivne tujerodne žuželke na lesnatih rastlinah v Sloveniji

author: Maja Jurc, Department of Forestry, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana
published: Nov. 11, 2011,   recorded: October 2011,   views: 3167
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Vnos in naselitev tujerodnih vrst postaja pomemben dejavnik globalnih okoljskih sprememb, njihova posledica so velike škode, izguba biotske pestrosti in moteno delovanje ekosistemov. Številne tujerodne vrste, ki so bile večinoma zanesene v zadnjih 200. letih, so se dobro prilagodile in ustalile v obsežnih območjih Evrope. V Evrop je prisotnih okoli 11.000 tujerodnih vrst. Nevretenčarjev je 1541 vrst, 94% je predstavnikov členonožcev (Arthropoda), 90% le-teh predstavljajo žuželke (1303 vrste). Več kot polovica tujerodnih nevretenčarjev so fitofagne vrste. Najpomembnejše skupine tujerodnih vrst žuželk, ki so povezani z drevesnimi vrstami so polkrilci (Hemiptera, ok. 54%), hrošči (Coleoptera, ok. 18%), metulji (Lepidoptera, ok. 14%) in kožekrilci (Hymenoptera, ok. 8%). Pred kratkim smo pri nas na lesnatih rastlinah odkrili kostanjevo šiškarico (Dryocosmus kuriphilus), storževo listinožko (Leptoglossus occidentalis), ksilomicetofagnega podlubnika (Xyleborus germanus), krivonogo jelovo uš (Cinara curvipes), gledičevkino listno hržico (Dasineura gleditchiae) in druge. Te vrste bomo obravnavali v našem prispevku.

See Also:

Download slides icon Download slides: pms2011_jurc_zuzelke_01.pdf (5.3 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: