Brez metuljev ni pravega sončnega dne

author: Matjaž Jež, Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation
published: Sept. 6, 2010,   recorded: June 2010,   views: 2713
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Gotovo ga ni med nami, ki na tak ali drugačen način ne bi poznal metuljev. Spominjamo se jih z otroških sprehodov po cvetočih travnikih ali morda iz šolskih naravoslovnih dni ali iz televizijskih oddaj, ki predstavljajo zanimivo življenje teh krilatih lepotcev. Veliko manj pa vemo o tem, koliko jih sploh je, kako in kje živijo in da so tudi ponoči frfotajoče vešče metulji. Imajo pomembno mesto v prehranjevalnih verigah ekoloških sistemov in izredni naravovarstveni pomen. Njihova prisotnost nam veliko pove o stanju ohranjenosti celotne narave, s svojo številčnostjo pa pomembno prispevajo k biotski raznovrstnosti Slovenije.

See Also:

Download slides icon Download slides: pms2010_jez_bmpsd_01.pdf (8.1 MB)

Download slides icon Download slides: pms2010_jez_bmpsd_01.ppt (23.4 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: