Kriza pravne kulture in zgodovina zahodnega mišljenja

author: Rok Svetlič, Faculty of Arts, University of Ljubljana
published: Jan. 22, 2008,   recorded: December 2007,   views: 3743
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Slabo funkcioniranje prava, skupaj z nizkim zaupanjem v sodno vejo oblasti, sta okoliščini, ki upravičeno vzbujata zaskrbljenost. Razloge za stanje navadno iščemo v nevestnosti ljudi, ki so zaposleni na državnih institucijah: na sodiščih, ministrstvih, v zakonodajnih odborih itd. V tem prispevku bomo pokazali, da je problem veliko globlji. Zadeva več tisočletno duhovno dediščino zahoda, ki opredeljuje sodobno predstavo o pravu in državi. Zaradi tega se nam država (in pravo) prikazujeta kot deficientni modus bivanja in iz tega razumevanja izvirata tako nezaupanje v institucije kot tudi slabo funkcioniranje prava.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: