Singularnost?

author: Marko Uršič, Odelek za filozofijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
produced by: University of Maribor
published: Nov. 29, 2013,   recorded: May 2013,   views: 2226
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Pojem singularnosti izvira iz stroge znanosti: v matematiki je singularnost definirana kot točka, v kateri funkcijska vrednost ni določena (oz. je neskončna), v fiziki pa je takšna točka zgolj hipotetična , npr. singularnost v središču črnih lukenj, kjer naj bi bil prostor-čas »pretrgan«.

V sodobni informatiki, zlasti če se loteva futuroloških napovedi, pa se ta izraz uporablja v bolj ohlapnem in tudi bolj senzacionalnem pomenu, ki je blizu znanstveni fantastiki: »singularnost« naj bi bil neki tehnološki Dogodek v ne tako daljni prihodnosti, denimo še v tem stoletju, ki bi bistveno spremenil človeško življenje in zgodovino, npr. rojstvo zares mislečega računalnika, ali pa, v molekularni biologiji, nevtralizacija človeškega »gena za staranje«, tj. možnost živega mumificiranja, seveda najrajši v mladih letih. – Kot filozof se sprašujem, ali ne gre pri takšnih zamislih in pričakovanjih pravzaprav za neke novodobne, sekularizirane variante starih religioznih eshatoloških pričakovanj, recimo božjega »drugega prihoda« (paruzije) iz bibličnega Razodetja? Gre pri tem, bolj filozofsko rečeno, le za utopična udejanjenja nečesa »povsem Drugega«? A kaj naj bi sploh bilo povsem Drugo? Osebno menim, da gre pri sodobnih idejah o singularnosti predvsem za imaginarno raven, ki pa gotovo sooblikuje našo miselno in zgodovinsko dejanskost. In navsezadnje – ali sem jaz sam singularnost?

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: