Kompozitna projekcija

author: Miha Turšič, Zavod Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij (KSEVT)
produced by: University of Maribor
published: June 5, 2013,   recorded: March 2013,   views: 2562
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Umetnost in znanost sta dve ključni konstitutivni človeški praksi. Skozi zgodovino so iz njunega preseka izšle številne aplikativne prakse, tako tehnološke kot kulturne. Njihov razvoj je bil več ali manj spontan odgovor na potrebe obstoječih družbenih praks.

Z vstopom v vesolje, kjer so pogoji človeškega delovanja popolnoma drugačni, pa se obstoječe prakse zaradi terracentričnega mišljenja vedno ne obnesejo. Spremenjeni pogoji delovanja zahtevajo ponovni razmislek tako o konstitutivnih kot aplikativnih praksah. S tem namenom se poslužujemo metode ločevanja umetnosti in znanosti, ter preoblikovanje njunega preseka v tretje polje znanj - v kompozit. Ta ohranja referenčnost tako znotraj umetnosti kot znanosti, hkrati pa omogoča upeljavo tudi novih metodologij. Ključna je kompozitna projekcija, ki vprašanje “Kaj je res?” preusmerja v “Kako naj bo?”.

Človeško telo in mišljenje sta rezultat terracentrične evolucije. Z vstopom v vesolje samo razumevanje obstoječih danosti ne zadošča. Potrebno je vedeti, zakaj gremo v vesolje in zakaj to tam počnemo.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: