Kako zgraditi startup podjetje brez denarja

author: Matej Rus, Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor, Univerza v Mariboru
produced by: University of Maribor
published: March 9, 2012,   recorded: February 2012,   views: 4703
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V družbi se vse bolj razvija zavedanje o pomenu podjetništva, katerega pomembna vloga je razvoj novih startup podjetij. Startup podjetja predstavljajo dinamičen del gospodarstva, ki na inovativen način zadovoljujejo obstoječe ali nove potrebe uporabnikov ter predstavljajo temeljno gonilo inovacij in ustvarjanja dodane vrednosti v družbi. Izgradnja startup podjetja je zelo zahtevna in tvegana akcija, ki terja pravilen pristop. V vsaki razvojni stopnji startup podjetja obstaja določen nabor “pravih” in “napačnih” nalog. Če želi podjetniška ekipa uspešno razviti startup podjetje in tako maksimizirati donose vloženega časa, denarja in naporov, se mora osredotočiti na “prave” naloge ter ignorirati “napačne”. V praksi sta se v zadnjih letih uveljavila koncept razvoja vitkega startup podjetja (“Lean startup”) in koncept inovativnega angažiranja proizvodnih virov (“Bootstrapping”), ki opredeljujeta tri razvoje stopnje startup podjetja, kjer vsaka stopnja predstavlja določen sklop nalog oziroma izzivov. Podjetniki se ob zagonu podjetja pogosto soočajo s problemom pomanjkanja finančnih virov. Številni se s ciljem pridobitve virov financiranja lotijo pisanja poslovnega načrta in iskanja investitorjev. Praksa kaže, da takšen pristop ni najbolj učinkovit in predstavlja neekonomično “zapravljanje” dragocenega časa. Ob zagonu podjetja namreč podjetnik razpolaga le s svojo vizijo in številnimi na trgu še nepreizkušenimi tezami, kar pa je izredno težko prodati oziroma prodati za pravo ceno. Zato takšen pristop za podjetniško ekipo ne prinaša ustrezne dodane vrednosti. Izvedba prve stopnje razvoja startup podjetja namreč predstavlja le nujni pogoj za pridobitev zunanjega financiranja, pri čemer je idealen čas za angažiranje zunanjega investitorja šele v trenutku, ko se start-up podjetje prebije v tretjo stopnjo razvoja, ko že prodaja produkte na trgu in se sooča z izzivi rasti.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: